Val till riksdagen - Ålder och kön - Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sydvästra 1163 15,8% 25,9% 26,0% 32,3% 5,5% 52,7% 47,3%   1,5%
Summa 1163 15,8% 25,9% 26,0% 32,3% 5,5% 52,7% 47,3% 1,5%

http://www.val.se