Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjärtum-Utby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärtum-Utby 1284 13,2% 28,9% 31,2% 26,8% 4,8% 52,4% 47,6%   2,3%
Summa 1284 13,2% 28,9% 31,2% 26,8% 4,8% 52,4% 47,6% 2,3%

http://www.val.se