Val till riksdagen - Ålder och kön - Vara Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Västra 1895 17,8% 27,7% 23,6% 30,9% 6,2% 47,8% 52,2%   0,7%
Summa 1895 17,8% 27,7% 23,6% 30,9% 6,2% 47,8% 52,2% 0,7%

http://www.val.se