Val till riksdagen - Ålder och kön - Tun-Gillstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tun-Gillstad 1276 15,9% 29,9% 27,4% 26,7% 6,1% 52,4% 47,6%   1,2%
Summa 1276 15,9% 29,9% 27,4% 26,7% 6,1% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se