Val till riksdagen - Ålder och kön - Bodsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 299 11,7% 19,1% 27,1% 42,1% 4,3% 56,2% 43,8%   0,7%
Summa 299 11,7% 19,1% 27,1% 42,1% 4,3% 56,2% 43,8% 0,7%

http://www.val.se