Val till riksdagen - Ålder och kön - Hallen-Marby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen-Marby 962 14,6% 26,4% 28,6% 30,5% 5,4% 51,4% 48,6%   1,0%
Summa 962 14,6% 26,4% 28,6% 30,5% 5,4% 51,4% 48,6% 1,0%

http://www.val.se