2014-09-17 17:39:58

Val till kommunfullmäktige i Halmstad - Preliminärt valresultat - Halmstads östra valkrets

Samtliga 29 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,4%
7,5%
4,4%
2,4%
43,3%
5,8%
6,5%
9,8%
0,1%
2,6%
0,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 80,1%
+1,1
2010: 79,0%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 6 -2 8
C Centerpartiet 3 +1 2
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15   15
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden 1   1
DjuP Djurens parti      
Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5068 17,4% -1498 -6,1 6566 23,5%
C Centerpartiet 2182 7,5% +836 +2,7 1346 4,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1271 4,4% -412 -1,7 1683 6,0%
KD Kristdemokraterna 703 2,4% -67 -0,3 770 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12609 43,3% +148 -1,3 12461 44,6%
V Vänsterpartiet 1686 5,8% +413 +1,2 1273 4,6%
MP Miljöpartiet de gröna 1892 6,5% +201 +0,4 1691 6,1%
SD Sverigedemokraterna 2853 9,8% +1344 +4,4 1509 5,4%
FI Feministiskt initiativ 38 0,1% +38 +0,1    
SPI SPI Välfärden 760 2,6% +162 +0,5 598 2,1%
DjuP Djurens parti 5   +5      
ÖVR Övriga partier 67 0,2% +29 +0,1 38 0,1%
  Giltiga röster 29134 100,0% +1199   27935 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 379 1,3% -129 -0,5 508 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 146 0,5% +136 +0,5 10  
VDT Valdeltagande 29659 80,1% +1206 +1,1 28453 79,0%
  Antal röstberättigade 37028   +1026   36002  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP ÖVR BLANK OG VDT
5,6% 1,1% 1,8% 2,2% 72,9% 7,3% 4,0% 4,7%   0,4%     0,2% 1,3% 52,2%
5,5% 1,4% 1,0% 1,6% 69,2% 8,2% 4,9% 7,1%   1,2%     1,2% 0,7% 59,5%
23,4% 9,1% 5,0% 1,3% 37,8% 5,2% 5,4% 9,3% 0,1% 3,4%     0,9% 1,2% 88,4%
23,6% 7,9% 5,4% 3,4% 33,3% 4,9% 10,4% 7,9% 0,3% 2,8%   0,1% 2,3% 0,7% 79,0%
15,8% 19,9% 3,5% 3,3% 33,1% 4,5% 4,8% 13,3%   1,8%     0,8% 0,2% 86,0%
20,8% 7,2% 3,9% 3,6% 40,6% 6,2% 7,6% 7,0% 0,1% 2,8% 0,1% 0,1% 1,7% 0,4% 90,1%
18,2% 9,2% 6,6% 2,8% 39,3% 5,3% 6,5% 9,2%   2,8%   0,1% 0,7% 0,5% 86,8%
14,9% 3,6% 3,5% 1,5% 54,0% 4,2% 4,5% 11,6% 0,2% 1,9%     1,3% 0,3% 78,6%
16,9% 2,6% 5,8% 2,9% 47,4% 4,9% 6,5% 9,9% 0,2% 2,5%   0,3% 1,0% 0,3% 84,2%
34,9% 6,4% 7,2% 3,7% 26,8% 3,3% 6,5% 7,2% 0,1% 3,8%     1,4% 0,1% 90,2%
9,1% 6,1% 3,1% 1,7% 57,5% 6,6% 5,5% 7,1% 0,1% 2,9%   0,2% 1,0% 0,5% 72,3%
26,0% 6,1% 8,2% 2,7% 28,9% 7,2% 10,0% 8,5% 0,4% 1,9%   0,2% 1,9% 0,6% 77,0%
10,9% 4,9% 3,9% 2,4% 51,3% 8,0% 7,3% 8,5% 0,2% 2,4%   0,1% 1,4% 0,3% 73,2%
23,0% 6,7% 5,4% 2,0% 36,6% 6,9% 8,7% 7,9% 0,1% 2,2%   0,3% 1,9% 0,1% 79,3%
13,6% 4,9% 3,7% 1,9% 45,4% 7,4% 11,1% 9,1% 0,1% 2,7%   0,1% 2,0%   75,5%
14,1% 5,6% 3,9% 2,7% 47,5% 6,4% 6,9% 10,6%   2,0%   0,4% 1,8% 1,2% 72,4%
16,2% 5,9% 5,0% 2,5% 36,2% 9,4% 11,0% 9,7% 0,2% 2,1% 0,1% 1,6% 0,1% 0,7% 77,4%
13,3% 4,3% 4,8% 2,3% 49,1% 7,9% 8,7% 7,0%   2,3% 0,1% 0,2% 2,1% 0,3% 77,9%
16,7% 22,5% 2,3% 1,8% 25,5% 6,1% 5,3% 17,3% 0,1% 2,4%     0,7% 0,3% 85,2%
21,8% 16,5% 3,7% 2,1% 27,6% 5,0% 5,3% 15,6%   2,3%   0,1% 1,3% 0,2% 85,1%
20,9% 11,2% 4,6% 2,7% 39,0% 4,2% 5,3% 9,4%   2,7%     0,6% 0,5% 87,2%
27,6% 11,3% 6,4% 3,1% 30,4% 3,2% 4,8% 10,6%   2,7%     1,7% 0,1% 86,3%
19,6% 25,0% 2,9% 1,8% 21,0% 3,3% 5,8% 19,2%   1,4%     2,1%   81,7%
15,1% 4,5% 4,0% 2,7% 52,5% 5,5% 3,3% 8,0% 0,1% 4,0%   0,3% 0,5% 0,7% 81,9%
7,7% 2,1% 1,8% 1,8% 60,2% 5,1% 4,7% 14,0%   2,6%   0,2% 1,6% 0,3% 70,4%
14,3% 3,9% 3,8% 2,9% 52,3% 4,9% 4,4% 9,8% 0,1% 3,5% 0,1% 0,1% 1,2% 0,5% 84,7%
13,1% 3,3% 3,3% 2,0% 53,2% 5,4% 3,9% 10,6%   5,1%     1,5% 1,4% 75,5%
11,0% 3,2% 2,2% 0,8% 53,8% 5,5% 6,2% 13,0% 0,3% 3,6%   0,4% 1,5% 0,3% 66,7%
20,8% 7,0% 7,0% 1,3% 33,7% 5,7% 11,4% 7,6% 1,8%     3,7%   1,8%  
Halmstads östra valkrets 17,4% 7,5% 4,4% 2,4% 43,3% 5,8% 6,5% 9,8% 0,1% 2,6%   0,2% 1,3% 0,5% 80,1%

http://www.val.se