2014-09-22 18:14:59

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Röster - Västerås Östra valkrets

26,05%
5,72%
8,29%
3,51%
32,33%
6,17%
7,20%
9,23%
0,21%
1,28%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,52%

Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Västerås Östra valkrets är nytt eller har ändrats inför detta val.

Röstfördelning - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 11841 26,05%        
C Centerpartiet 2599 5,72%        
FP Folkpartiet liberalerna 3769 8,29%        
KD Kristdemokraterna 1597 3,51%        
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14692 32,33%        
V Vänsterpartiet 2802 6,17%        
MP Miljöpartiet de gröna 3274 7,20%        
SD Sverigedemokraterna 4196 9,23%        
FI Feministiskt initiativ 96 0,21%        
ÖVR Övriga partier 583 1,28%        
  Giltiga röster 45449 100,00%        
BLANK Ogiltiga röster - blanka 692 1,50%        
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,06%        
VDT Valdeltagande 46169 83,52%        
  Antal röstberättigade 55281          

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
30,38% 4,52% 9,05% 3,23% 26,22% 8,22% 8,68% 8,22% 0,37% 1,11% 1,45% 0,09% 76,92%
32,73% 5,68% 10,69% 3,03% 24,60% 6,24% 8,80% 6,15% 0,19% 1,89% 1,31%   81,20%
28,35% 4,64% 11,08% 2,92% 29,81% 7,90% 8,33% 6,19% 0,09% 0,69% 1,02%   82,35%
26,57% 4,60% 7,95% 2,82% 30,23% 7,85% 9,73% 8,05% 0,21% 1,99% 1,95%   76,47%
37,23% 5,21% 10,25% 3,16% 23,06% 5,47% 8,88% 5,72% 0,17% 0,85% 0,59%   81,86%
42,16% 4,51% 18,29% 3,92% 17,81% 3,33% 4,87% 4,16% 0,24% 0,71% 1,06%   89,48%
43,80% 3,84% 12,29% 3,51% 17,67% 5,60% 7,46% 5,60% 0,11% 0,11% 0,76%   88,44%
37,25% 5,87% 12,57% 4,31% 23,21% 5,69% 6,06% 4,31%   0,73% 1,45% 0,09% 82,43%
31,90% 4,57% 7,28% 3,89% 28,68% 7,19% 7,45% 7,45% 0,25% 1,35% 1,25%   83,82%
31,18% 6,65% 8,34% 3,57% 25,72% 6,95% 9,83% 5,76% 0,40% 1,59% 2,04% 0,10% 76,96%
34,14% 4,53% 10,06% 8,78% 26,35% 3,26% 4,82% 7,37% 0,14% 0,57% 0,98%   90,25%
39,32% 4,91% 8,01% 3,74% 24,36% 3,53% 7,80% 7,05% 0,43% 0,85% 1,06%   91,40%
15,51% 3,62% 5,22% 3,19% 42,90% 10,14% 4,93% 11,88% 0,29% 2,32% 0,86%   72,96%
18,77% 3,20% 6,80% 2,87% 41,48% 7,38% 6,97% 11,07% 0,25% 1,23% 1,05%   84,74%
22,97% 3,07% 7,86% 3,25% 40,56% 5,81% 7,51% 7,51% 0,34% 1,11% 1,68% 0,08% 80,43%
39,66% 4,77% 12,88% 5,17% 20,69% 3,75% 9,23% 3,45% 0,10% 0,30% 1,50%   90,10%
43,11% 5,32% 13,30% 4,62% 17,61% 3,13% 6,73% 5,16% 0,08% 0,94% 0,47%   90,42%
19,73% 3,91% 7,91% 3,70% 34,53% 8,12% 10,89% 8,94% 0,41% 1,85% 2,31%   79,94%
13,44% 3,66% 5,12% 3,20% 41,86% 9,96% 8,68% 12,07% 0,18% 1,83% 1,79% 0,18% 76,97%
18,73% 4,36% 6,09% 2,55% 37,27% 7,73% 10,27% 10,27% 0,45% 2,27% 1,87%   75,95%
16,03% 3,24% 6,30% 3,72% 43,51% 7,54% 7,92% 10,50% 0,19% 1,05% 2,14% 0,19% 79,96%
19,05% 3,33% 7,24% 3,33% 39,43% 6,29% 6,67% 12,95% 0,10% 1,62% 2,14%   78,15%
14,42% 3,07% 5,30% 2,70% 43,26% 8,09% 6,42% 14,60% 0,09% 2,05% 2,18%   76,48%
18,57% 4,78% 8,54% 2,81% 32,36% 8,54% 10,51% 11,16% 0,38% 2,35% 1,66%   78,61%
18,96% 3,79% 6,23% 1,26% 39,09% 7,16% 7,75% 13,48% 0,25% 2,02% 1,98%   76,36%
29,19% 5,12% 9,40% 3,19% 32,47% 4,11% 8,72% 6,71% 0,17% 0,92% 1,89% 0,16% 84,28%
18,07% 3,65% 6,53% 2,37% 39,19% 7,80% 7,12% 13,23% 0,08% 1,95% 1,58% 0,08% 76,32%
20,13% 3,05% 8,45% 2,61% 38,90% 6,56% 8,36% 10,24% 0,18% 1,53% 1,33%   79,10%
15,01% 4,25% 4,88% 3,25% 47,02% 6,51% 5,79% 11,39% 0,09% 1,81% 1,69% 0,09% 82,25%
13,40% 3,80% 6,65% 3,69% 43,67% 7,59% 6,01% 13,19%   2,00% 2,07%   75,21%
34,32% 4,20% 9,99% 4,34% 26,21% 5,79% 6,95% 7,24% 0,07% 0,87% 0,93%   87,29%
20,44% 4,36% 6,74% 4,67% 36,60% 8,19% 7,04% 10,41% 0,15% 1,38% 1,58%   80,82%
10,04% 3,02% 4,36% 2,04% 51,56% 8,80% 6,31% 10,67%   3,20% 2,09%   68,93%
26,88% 7,92% 9,01% 4,55% 31,43% 4,78% 5,33% 9,33% 0,16% 0,63% 1,54%   88,95%
29,03% 4,58% 8,49% 3,90% 33,62% 3,40% 5,18% 10,27% 0,08% 1,44% 1,83%   89,35%
31,00% 10,36% 8,18% 4,82% 23,00% 3,82% 5,27% 13,00%   0,55% 0,72%   88,15%
18,21% 10,21% 8,08% 3,23% 37,22% 5,21% 3,82% 13,29% 0,22% 0,51% 2,08%   86,08%
19,02% 31,99% 3,17% 2,45% 22,19% 5,48% 3,46% 11,38%   0,86%   2,12% 86,25%
20,77% 21,50% 4,67% 2,28% 25,55% 4,47% 4,47% 14,95% 0,21% 1,14% 1,43% 0,10% 84,17%
33,17% 11,35% 6,32% 3,95% 26,06% 3,46% 5,03% 10,27% 0,10% 0,30% 1,07%   89,51%
34,74% 5,63% 7,16% 4,81% 34,27% 2,00% 3,99% 6,92% 0,12% 0,35% 1,73%   89,94%
31,90% 4,62% 12,21% 4,40% 30,91% 3,41% 5,72% 6,38% 0,11% 0,33% 1,30%   93,12%
26,52% 6,21% 6,91% 2,54% 25,67% 7,90% 13,54% 6,35% 2,40% 1,97% 2,48%    
Västerås Östra valkrets 26,05% 5,72% 8,29% 3,51% 32,33% 6,17% 7,20% 9,23% 0,21% 1,28% 1,50% 0,06% 83,52%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 307 0,68%        
SVP Svenskarnas parti 83 0,18%        
K Kommunistiska Partiet 72 0,16%        
DjuP Djurens parti 22 0,05%        
SPI SPI Välfärden            
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 99 0,22%        
  Totalt övriga partier 583 1,28%        

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Västerås Östra valkrets

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se