2014-09-22 09:10:30

Val till kommunfullmäktige i Avesta - Röster - Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs

17,27%
8,50%
2,95%
2,60%
46,95%
3,84%
1,92%
8,50%
0,00%
6,24%
1,23%
M C FP KD S V MP SD FI AIL ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,46%
+2,87
2010: 85,59%

Röstfördelning - valdistrikt Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 252 17,27% -112 -8,53 364 25,80%
C Centerpartiet 124 8,50% -2 -0,43 126 8,93%
FP Folkpartiet liberalerna 43 2,95% -47 -3,43 90 6,38%
KD Kristdemokraterna 38 2,60% -7 -0,58 45 3,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 685 46,95% +124 +7,19 561 39,76%
V Vänsterpartiet 56 3,84% -1 -0,20 57 4,04%
MP Miljöpartiet de gröna 28 1,92% -37 -2,69 65 4,61%
SD Sverigedemokraterna 124 8,50% +76 +5,10 48 3,40%
FI Feministiskt initiativ            
AIL Kommunlistan 91 6,24% +36 +2,34 55 3,90%
ÖVR Övriga partier 18 1,23% +18 +1,23    
  Giltiga röster 1459 100,00% +48   1411 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 0,88% -24 -1,67 37 2,55%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1472 88,46% +23 +2,87 1449 85,59%
  Antal röstberättigade 1664   -29   1693  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 13 0,89% +13 +0,89    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,34% +5 +0,34    
  Totalt övriga partier 18 1,23% +18 +1,23    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se