2014-09-19 15:37:45

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Röster - Stenstaden

28,59%
4,19%
9,53%
2,90%
33,81%
6,05%
6,12%
6,25%
0,52%
2,06%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,46%
+2,61
2010: 77,85%

Röstfördelning - valdistrikt Stenstaden

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 444 28,59% -142 -11,91 586 40,50%
C Centerpartiet 65 4,19% +14 +0,66 51 3,52%
FP Folkpartiet liberalerna 148 9,53% +6 -0,28 142 9,81%
KD Kristdemokraterna 45 2,90% +11 +0,55 34 2,35%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 525 33,81% +143 +7,41 382 26,40%
V Vänsterpartiet 94 6,05% +11 +0,32 83 5,74%
MP Miljöpartiet de gröna 95 6,12% -12 -1,28 107 7,39%
SD Sverigedemokraterna 97 6,25% +53 +3,21 44 3,04%
FI Feministiskt initiativ 8 0,52% +8 +0,52    
ÖVR Övriga partier 32 2,06% +14 +0,82 18 1,24%
  Giltiga röster 1553 100,00% +106   1447 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 0,96% -6 -0,47 21 1,43%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,06%     1 0,07%
VDT Valdeltagande 1569 80,46% +100 +2,61 1469 77,85%
  Antal röstberättigade 1950   +63   1887  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stenstaden

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SDL Sundsvallspartiet 16 1,03% +16 +1,03    
DjuP Djurens parti 8 0,52% +8 +0,52    
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall 5 0,32% +5 +0,32    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,06% -5 -0,35 6 0,41%
SPI SPI Välfärden     -9   9 0,62%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,13% -1 +0,13 3 0,21%
  Totalt övriga partier 32 2,06% +14 +0,82 18 1,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stenstaden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se