2014-09-19 08:07:23

Val till riksdagen - Röster - Trollhättan

17,88%
4,13%
5,25%
3,66%
40,56%
5,78%
6,13%
13,48%
2,32%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,08%
+0,28
2010: 84,80%

Röstfördelning - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6383 17,88% -1890 -6,19 8273 24,06%
C Centerpartiet 1475 4,13% +207 +0,44 1268 3,69%
FP Folkpartiet liberalerna 1876 5,25% -661 -2,13 2537 7,38%
KD Kristdemokraterna 1305 3,66% -196 -0,71 1501 4,37%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14480 40,56% +35 -1,46 14445 42,02%
V Vänsterpartiet 2064 5,78% +69 -0,02 1995 5,80%
MP Miljöpartiet de gröna 2190 6,13% -129 -0,61 2319 6,75%
SD Sverigedemokraterna 4812 13,48% +3117 +8,55 1695 4,93%
FI Feministiskt initiativ 829 2,32% +726 +2,02 103 0,30%
ÖVR Övriga partier 289 0,81% +46 +0,10 243 0,71%
  Giltiga röster 35703 100,00% +1324   34379 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 320 0,89% -103 -0,33 423 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,04% -1   14 0,04%
VDT Valdeltagande 36036 85,08% +1220 +0,28 34816 84,80%
  Antal röstberättigade 42355   +1298   41057  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trollhättan

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,65% 3,46% 6,07% 3,66% 37,83% 5,59% 7,04% 12,27% 2,59% 0,86% 0,96% 0,04% 87,61%
16,61% 2,43% 6,17% 3,13% 41,91% 4,61% 6,96% 15,04% 2,17% 0,96% 1,12%   80,43%
23,14% 3,97% 7,08% 3,87% 35,32% 4,06% 7,46% 12,56% 1,98% 0,57% 0,84%   88,85%
20,61% 2,90% 6,21% 5,22% 37,50% 5,13% 6,87% 12,42% 1,99% 1,16% 1,06%   89,85%
14,60% 3,65% 5,25% 2,23% 42,21% 5,25% 7,66% 14,07% 3,65% 1,42% 0,53%   83,94%
18,03% 2,34% 5,55% 2,77% 47,96% 5,47% 5,33% 10,73% 1,46% 0,36% 0,94%   89,63%
26,21% 4,56% 7,91% 3,22% 32,17% 5,97% 6,90% 9,92% 2,61% 0,54% 0,80%   84,21%
25,85% 4,53% 7,11% 4,53% 33,14% 3,77% 6,67% 12,20% 1,70% 0,50% 0,50% 0,06% 86,48%
25,83% 5,48% 6,95% 3,42% 33,66% 3,03% 8,41% 9,98% 2,94% 0,29% 1,26%   90,31%
18,96% 3,23% 5,53% 4,08% 41,50% 4,76% 6,80% 12,50% 1,87% 0,77% 1,09%   87,30%
21,74% 3,13% 6,44% 4,29% 33,81% 7,16% 7,25% 11,36% 3,85% 0,98% 0,71%   84,28%
22,21% 2,72% 6,27% 3,55% 35,38% 6,27% 6,62% 12,88% 3,34% 0,77% 1,44%   83,45%
17,40% 4,01% 4,63% 3,73% 36,95% 6,70% 8,63% 12,78% 2,97% 2,21% 1,16%   84,24%
15,39% 2,88% 4,67% 2,28% 44,29% 8,14% 5,66% 12,91% 2,98% 0,79% 0,98%   76,87%
13,52% 2,23% 4,33% 2,23% 40,81% 9,32% 6,96% 17,06% 2,76% 0,79% 0,78%   78,53%
22,22% 3,20% 5,23% 5,45% 37,76% 5,59% 6,32% 11,84% 1,96% 0,44% 0,86%   87,19%
25,09% 3,40% 7,74% 3,02% 30,19% 5,47% 10,19% 8,11% 5,09% 1,70% 1,47% 1,10%  
14,77% 4,89% 4,34% 3,65% 43,62% 6,00% 5,12% 14,83% 2,03% 0,75% 0,81% 0,04% 82,41%
10,60% 2,02% 3,07% 3,07% 49,23% 7,88% 6,35% 14,30% 2,44% 1,05% 0,83%   80,42%
5,80% 0,79% 2,26% 1,67% 63,42% 7,77% 2,75% 12,98% 1,77% 0,79% 0,20%   65,07%
9,80% 1,37% 4,95% 2,32% 56,27% 10,12% 3,58% 9,59% 1,37% 0,63% 0,32%   67,37%
20,78% 3,24% 5,79% 4,34% 36,71% 6,30% 6,90% 12,18% 3,07% 0,68% 1,18%   83,31%
24,44% 3,23% 6,60% 4,85% 34,28% 4,51% 6,73% 12,59% 2,15% 0,61% 0,40%   90,47%
8,41% 1,86% 4,96% 3,27% 51,59% 6,19% 4,07% 16,37% 2,39% 0,88% 0,88% 0,18% 80,42%
14,04% 2,72% 5,73% 3,15% 51,00% 6,45% 3,44% 10,89% 1,86% 0,72% 0,43% 0,28% 65,21%
10,43% 1,51% 4,77% 3,64% 60,05% 5,40% 2,76% 10,18% 0,88% 0,38% 0,62%   65,98%
10,89% 1,50% 4,41% 2,99% 56,11% 6,73% 5,74% 9,73% 1,41% 0,50% 0,66%   77,28%
14,16% 13,86% 4,72% 5,31% 29,20% 2,06% 3,83% 23,30% 2,36% 1,18% 1,45%   85,79%
14,03% 16,03% 2,67% 3,44% 32,16% 5,25% 4,87% 19,47% 1,62% 0,48% 0,66% 0,09% 88,37%
21,98% 4,63% 5,32% 4,49% 37,46% 3,46% 5,39% 14,65% 1,80% 0,83% 1,43%   90,90%
16,76% 7,76% 3,26% 6,52% 35,32% 4,61% 5,06% 18,45% 1,57% 0,67% 1,22%   85,80%
12,79% 15,40% 1,31% 3,26% 33,16% 6,14% 4,44% 20,76% 1,31% 1,44% 0,65%   86,24%
16,99% 4,90% 3,77% 3,50% 37,22% 5,87% 5,17% 19,44% 2,36% 0,79% 0,87%   87,54%
15,70% 8,42% 4,55% 2,50% 34,24% 5,69% 4,55% 22,41% 1,71% 0,23% 1,12%   88,72%
17,54% 4,10% 4,78% 4,78% 35,08% 5,69% 10,71% 9,79% 5,92% 1,59% 1,35% 0,22%  
Trollhättan 17,88% 4,13% 5,25% 3,66% 40,56% 5,78% 6,13% 13,48% 2,32% 0,81% 0,89% 0,04% 85,08%

Röstfördelning övriga partier - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 167 0,47% -38 -0,13 205 0,60%
ENH Enhet 49 0,14% +47 +0,13 2 0,01%
SVP Svenskarnas parti 20 0,06% +3 +0,01 17 0,05%
DjuP Djurens parti 11 0,03% +11 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,03% +11 +0,03    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,01% +3 +0,01 2 0,01%
  Direktdemokraterna 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +1   3 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,04% +4 +0,01 12 0,03%
  Totalt övriga partier 289 0,81% +46 +0,10 243 0,71%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Trollhättan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se