2014-09-18 11:24:00

Val till riksdagen - Röster - Malmö Västra

26,21%
3,08%
6,47%
3,15%
24,16%
7,37%
8,85%
13,13%
6,19%
1,40%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,90%
+0,54
2010: 82,36%

Röstfördelning - kommunvalkrets Malmö Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 23915 26,21% -7610 -10,21 31525 36,42%
C Centerpartiet 2807 3,08% +62 -0,10 2745 3,17%
FP Folkpartiet liberalerna 5902 6,47% -816 -1,29 6718 7,76%
KD Kristdemokraterna 2874 3,15% -433 -0,67 3307 3,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22045 24,16% +2282 +1,33 19763 22,83%
V Vänsterpartiet 6722 7,37% +1475 +1,31 5247 6,06%
MP Miljöpartiet de gröna 8072 8,85% +11 -0,47 8061 9,31%
SD Sverigedemokraterna 11981 13,13% +5655 +5,82 6326 7,31%
FI Feministiskt initiativ 5647 6,19% +4893 +5,32 754 0,87%
ÖVR Övriga partier 1274 1,40% -829 -1,03 2103 2,43%
  Giltiga röster 91239 100,00% +4690   86549 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 792 0,86% +13 -0,03 779 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,02% -2   21 0,02%
VDT Valdeltagande 92050 82,90% +4701 +0,54 87349 82,36%
  Antal röstberättigade 111038   +4978   106060  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Malmö Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
11,52% 2,56% 2,56% 1,41% 36,49% 14,34% 9,48% 10,50% 9,60% 1,54% 1,76% 0,13% 68,98%
26,77% 2,68% 4,78% 3,44% 21,99% 3,82% 10,71% 23,52% 1,72% 0,57% 1,13%   74,93%
32,93% 3,09% 4,97% 1,89% 24,19% 3,95% 6,52% 18,52% 3,09% 0,86% 1,02%   75,13%
37,02% 4,68% 10,02% 4,96% 16,22% 2,77% 6,39% 13,55% 2,58% 1,81% 0,76%   76,91%
23,88% 2,71% 4,94% 3,88% 28,24% 3,41% 6,59% 23,06% 1,41% 1,88% 1,28% 0,12% 83,77%
20,25% 1,15% 3,46% 3,64% 32,59% 5,15% 5,06% 24,07% 2,31% 2,31% 0,88%   70,96%
9,23% 1,29% 2,47% 1,50% 53,33% 10,94% 6,12% 11,59% 1,72% 1,82% 0,96%   63,07%
55,30% 5,37% 13,46% 6,49% 2,79% 0,91% 4,39% 9,07% 1,67% 0,56% 0,28%   88,88%
23,63% 2,14% 8,08% 4,39% 30,40% 4,63% 4,39% 18,05% 2,38% 1,90% 0,71%   88,24%
25,19% 1,29% 6,22% 2,89% 30,55% 4,07% 6,65% 19,19% 1,93% 2,04% 0,74%   82,38%
39,94% 2,74% 10,96% 4,74% 14,96% 0,74% 3,58% 20,34% 1,05% 0,95% 0,42%   89,48%
43,34% 3,25% 6,93% 2,82% 17,66% 2,38% 4,66% 16,03% 2,28% 0,65% 0,86%   88,33%
42,60% 4,24% 7,54% 3,77% 18,66% 1,79% 2,26% 16,78% 1,60% 0,75% 0,66%   87,11%
42,45% 4,58% 9,52% 3,79% 18,04% 1,86% 4,58% 13,03% 1,50% 0,64% 0,64% 0,07% 89,22%
41,30% 5,93% 6,30% 6,67% 12,41% 2,59% 6,85% 13,89% 2,22% 1,85% 0,55%   89,31%
25,09% 3,31% 6,50% 3,88% 24,29% 5,82% 10,83% 12,09% 7,07% 1,14% 1,35% 0,11% 83,49%
22,41% 3,17% 7,19% 2,56% 26,67% 6,09% 9,99% 16,08% 4,51% 1,34% 1,20%   82,77%
24,76% 2,99% 5,30% 2,22% 27,94% 6,45% 7,51% 16,57% 4,91% 1,35% 1,70%   82,56%
36,41% 5,95% 13,03% 4,92% 11,91% 2,24% 10,79% 10,79% 2,93% 1,04% 0,34%   93,71%
36,30% 4,39% 9,10% 6,32% 18,95% 2,78% 7,49% 11,56% 1,82% 1,28% 0,53%   90,12%
44,47% 3,69% 12,16% 6,58% 11,07% 1,10% 8,77% 8,97% 1,99% 1,20% 0,20%   91,12%
14,52% 2,52% 5,33% 1,33% 28,00% 10,96% 15,26% 9,19% 10,67% 2,22% 1,17%   65,11%
42,63% 3,41% 8,84% 7,37% 13,90% 2,39% 4,51% 13,72% 2,12% 1,10% 0,82% 0,09% 73,61%
28,72% 6,11% 8,66% 3,36% 15,48% 5,09% 13,44% 10,59% 7,33% 1,22% 1,11%   85,02%
22,31% 3,63% 5,05% 2,97% 22,86% 9,45% 13,30% 12,75% 6,15% 1,54% 1,52%   83,17%
33,93% 5,04% 9,57% 3,42% 20,34% 2,14% 6,15% 15,21% 2,82% 1,37% 1,02%   86,59%
32,28% 2,71% 7,74% 3,25% 21,44% 3,79% 7,04% 16,80% 2,71% 2,24% 0,84%   84,12%
39,61% 5,93% 9,33% 3,08% 14,94% 3,25% 6,49% 14,45% 2,03% 0,89% 0,73%   86,84%
19,02% 0,76% 4,71% 2,53% 42,17% 6,14% 4,55% 16,41% 1,43% 2,27% 0,83%   77,04%
11,34% 0,64% 2,08% 1,92% 48,88% 8,47% 3,83% 18,69% 2,24% 1,92% 0,95% 0,16% 69,79%
4,61% 0,12% 0,95% 0,83% 66,78% 14,30% 3,55% 7,09% 0,83% 0,95% 0,59%   63,94%
47,90% 2,57% 11,68% 6,19% 10,40% 1,05% 4,09% 14,02% 1,40% 0,70% 0,58%   87,32%
31,86% 5,34% 10,10% 2,22% 14,53% 6,49% 12,64% 8,21% 7,47% 1,15% 1,22% 0,08% 85,93%
45,54% 4,35% 7,78% 4,58% 14,87% 1,83% 4,35% 13,96% 2,29% 0,46%     85,85%
39,37% 6,14% 4,83% 5,14% 16,65% 3,30% 8,44% 13,35% 2,38% 0,38% 0,61%   92,06%
42,78% 5,92% 7,48% 2,18% 15,89% 2,18% 6,13% 13,91% 2,80% 0,73% 0,41%   89,70%
19,53% 2,60% 3,78% 2,34% 42,19% 6,25% 4,30% 15,89% 1,43% 1,69% 0,78%   71,80%
10,40% 1,01% 2,67% 1,75% 58,05% 10,30% 5,89% 7,73% 1,29% 0,92% 0,73%   66,00%
39,28% 4,38% 9,19% 7,77% 13,68% 1,86% 6,24% 13,46% 3,06% 1,09% 0,65% 0,11% 88,05%
25,62% 2,95% 6,38% 3,42% 24,68% 7,20% 10,04% 13,81% 4,49% 1,42% 0,47% 0,12% 85,11%
28,19% 3,41% 8,47% 3,67% 20,61% 6,32% 9,48% 14,41% 4,05% 1,39% 0,88%   75,00%
24,75% 2,72% 5,94% 3,22% 23,14% 5,82% 6,68% 21,66% 3,47% 2,60% 1,46%   80,79%
16,92% 1,88% 6,64% 4,26% 34,34% 6,89% 8,77% 16,54% 2,13% 1,63% 0,62%   76,26%
18,68% 1,19% 4,02% 2,71% 41,37% 4,78% 4,23% 19,98% 1,19% 1,85% 0,54% 0,11% 78,76%
28,74% 2,15% 6,69% 2,23% 30,31% 4,29% 5,78% 15,77% 2,89% 1,16% 1,06%   82,70%
38,40% 3,21% 8,15% 5,43% 15,56% 2,35% 6,30% 17,78% 1,60% 1,23% 0,61%   89,36%
43,67% 4,59% 7,79% 5,29% 15,16% 2,23% 5,29% 13,35% 1,53% 1,11% 0,55%   90,94%
18,04% 0,84% 2,99% 1,40% 37,57% 5,14% 7,57% 23,27% 1,40% 1,78% 0,93%   83,20%
20,71% 1,08% 3,14% 2,65% 39,35% 4,02% 3,73% 22,96% 1,37% 0,98% 1,83%   80,34%
17,86% 1,28% 3,57% 2,68% 39,67% 4,34% 7,02% 20,66% 1,02% 1,91% 1,01%   76,82%
19,50% 2,23% 3,93% 3,27% 35,08% 5,37% 7,59% 18,19% 2,49% 2,36% 0,65%   80,02%
15,98% 1,08% 4,24% 2,37% 37,57% 8,09% 6,90% 18,44% 3,65% 1,68% 1,65%   77,99%
11,99% 1,32% 1,98% 1,32% 45,85% 10,41% 6,98% 13,44% 4,22% 2,50% 0,78%   68,79%
11,85% 1,23% 3,54% 1,50% 34,20% 13,35% 10,22% 12,26% 9,54% 2,32% 1,48%   67,73%
22,68% 3,12% 5,80% 4,07% 25,63% 6,93% 9,87% 15,06% 4,59% 2,25% 0,94%   80,58%
7,82% 1,35% 0,90% 0,75% 50,83% 13,08% 6,17% 8,57% 8,42% 2,11% 0,60% 0,15% 62,04%
13,25% 4,23% 4,34% 1,22% 19,82% 15,48% 15,26% 7,46% 17,59% 1,34% 0,99%   79,01%
6,16% 2,55% 3,29% 0,42% 19,32% 25,37% 13,16% 4,88% 24,10% 0,74% 0,42%   81,48%
10,42% 2,22% 2,88% 1,33% 32,37% 16,30% 10,31% 9,31% 13,75% 1,11% 0,66%   75,86%
8,96% 1,85% 3,51% 0,37% 16,82% 19,32% 16,17% 5,82% 25,05% 2,13% 0,64%   77,02%
5,97% 1,52% 2,03% 1,27% 27,83% 18,93% 14,87% 5,34% 20,58% 1,65% 1,01%   74,02%
5,94% 3,36% 1,79% 0,67% 18,27% 25,11% 14,91% 3,81% 25,22% 0,90% 0,67%   77,68%
11,80% 2,04% 2,38% 0,57% 22,25% 18,05% 15,78% 7,60% 17,82% 1,70% 1,23%   58,19%
6,40% 1,87% 3,05% 0,20% 20,30% 22,86% 14,09% 7,00% 23,74% 0,49% 0,78%   77,68%
10,86% 2,45% 3,19% 1,49% 28,86% 15,02% 11,71% 10,22% 14,59% 1,60% 0,53% 0,11% 71,59%
35,18% 3,83% 8,67% 4,54% 15,42% 3,93% 8,27% 13,21% 4,94% 2,02% 0,10% 0,10% 87,04%
36,79% 2,95% 11,25% 5,35% 17,08% 3,35% 7,82% 11,41% 2,87% 1,12% 0,79%   88,45%
31,69% 3,92% 7,65% 4,12% 15,39% 5,53% 12,98% 11,57% 6,04% 1,11% 1,19%   86,06%
34,12% 4,08% 9,89% 4,17% 16,42% 5,35% 10,34% 11,80% 2,90% 0,91% 0,27% 0,09% 87,16%
28,54% 4,55% 9,51% 3,00% 16,55% 6,31% 10,55% 13,86% 6,10% 1,03% 1,33%   86,19%
31,81% 4,31% 9,17% 2,57% 17,69% 4,86% 13,29% 9,72% 4,95% 1,65% 1,00%   88,59%
47,03% 5,19% 12,75% 5,85% 9,82% 1,04% 7,37% 8,40% 2,17% 0,38% 0,47%   90,86%
29,19% 5,03% 7,72% 3,91% 17,90% 6,04% 10,74% 9,62% 7,83% 2,01% 0,78% 0,22% 84,24%
32,52% 3,97% 7,05% 3,25% 18,16% 6,87% 12,74% 9,85% 4,61% 0,99% 1,69%   83,97%
27,58% 3,72% 7,54% 2,86% 19,08% 6,49% 12,21% 12,21% 7,06% 1,24% 0,95%   83,70%
26,97% 3,05% 6,63% 2,78% 20,43% 6,00% 11,47% 13,44% 7,35% 1,88% 1,15%   83,01%
31,51% 1,96% 9,20% 3,23% 18,00% 3,91% 9,78% 14,29% 5,77% 2,35% 1,35%   83,95%
35,71% 3,83% 9,03% 3,93% 16,26% 2,87% 5,63% 19,77% 1,70% 1,28% 1,16%   88,89%
23,98% 1,99% 6,61% 2,71% 30,41% 3,17% 5,97% 21,36% 1,81% 1,99% 1,52%   82,50%
46,83% 3,62% 11,76% 7,94% 9,65% 0,90% 4,22% 12,26% 1,81% 1,01% 0,20%   87,76%
35,46% 3,12% 11,24% 4,37% 18,60% 2,62% 9,24% 10,86% 3,12% 1,37% 1,11%   84,55%
5,80% 1,19% 2,23% 0,89% 42,26% 19,49% 9,82% 6,70% 10,27% 1,34% 0,59%   55,50%
7,58% 1,44% 3,27% 0,65% 31,63% 18,30% 10,72% 9,54% 14,90% 1,96% 0,65%   64,44%
19,14% 1,58% 3,36% 3,26% 39,96% 4,52% 3,68% 21,56% 1,47% 1,47% 0,52% 0,10% 80,76%
9,29% 2,40% 4,15% 0,98% 22,30% 19,13% 11,91% 9,40% 18,80% 1,64% 0,97%   72,70%
37,37% 3,19% 4,91% 3,68% 22,89% 2,62% 5,81% 18,23% 0,49% 0,82% 0,73%   91,19%
10,04% 3,57% 4,17% 0,77% 13,28% 16,85% 21,79% 3,74% 24,68% 1,11% 0,51%   85,52%
9,95% 2,49% 3,08% 0,70% 17,71% 21,09% 15,42% 7,56% 20,20% 1,79% 0,79%   76,68%
47,64% 6,10% 12,43% 7,13% 7,02% 1,61% 6,56% 8,52% 2,65% 0,35% 0,57%   88,55%
15,17% 2,57% 4,50% 1,29% 35,60% 10,93% 8,61% 13,37% 6,04% 1,93% 1,64%   76,35%
14,79% 1,90% 3,81% 0,69% 20,85% 15,66% 13,93% 10,21% 16,18% 1,99% 1,11% 0,09% 78,26%
9,91% 1,78% 3,34% 1,11% 26,95% 15,26% 13,14% 11,14% 15,59% 1,78% 0,33%   73,01%
9,32% 1,70% 1,59% 1,25% 43,07% 14,89% 9,32% 8,52% 9,43% 0,91% 0,79% 0,11% 70,76%
26,87% 2,51% 6,34% 2,74% 21,59% 7,79% 13,72% 8,44% 8,64% 1,36% 0,94%    
Malmö Västra 26,21% 3,08% 6,47% 3,15% 24,16% 7,37% 8,85% 13,13% 6,19% 1,40% 0,86% 0,02% 82,90%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Malmö Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 480 0,53% -986 -1,17 1466 1,69%
PP Piratpartiet 369 0,40% -145 -0,19 514 0,59%
ENH Enhet 84 0,09% +79 +0,09 5 0,01%
DjuP Djurens parti 79 0,09% +79 +0,09    
SVP Svenskarnas parti 56 0,06% +50 +0,05 6 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 55 0,06% +55 +0,06    
  Direktdemokraterna 28 0,03% +28 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 25 0,03% +3   22 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 24 0,03% -5 -0,01 29 0,03%
Gup Gula Partiet 16 0,02% +16 +0,02    
SKÅ Skånepartiet 8 0,01% +3   5 0,01%
  Framstegspartiet 2   +2      
  Hälsopartiet 2   +2      
  Fredsdemokraterna 1   +1      
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -3   3  
  Republikanerna     -2   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 43 0,05% -8 -0,01 51 0,06%
  Totalt övriga partier 1274 1,40% -829 -1,03 2103 2,43%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Malmö Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se