2014-09-19 09:14:42

Val till riksdagen - Röster - Göteborg, Väster

27,39%
3,88%
8,40%
6,52%
19,47%
8,54%
8,85%
9,46%
6,28%
1,22%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,27%
-0,03
2010: 86,30%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 24051 27,39% -4748 -6,43 28799 33,83%
C Centerpartiet 3403 3,88% +108 +0,01 3295 3,87%
FP Folkpartiet liberalerna 7372 8,40% -317 -0,63 7689 9,03%
KD Kristdemokraterna 5724 6,52% -1571 -2,05 7295 8,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17095 19,47% -557 -1,26 17652 20,73%
V Vänsterpartiet 7495 8,54% +886 +0,77 6609 7,76%
MP Miljöpartiet de gröna 7772 8,85% -710 -1,11 8482 9,96%
SD Sverigedemokraterna 8307 9,46% +4410 +4,88 3897 4,58%
FI Feministiskt initiativ 5515 6,28% +4804 +5,45 711 0,84%
ÖVR Övriga partier 1067 1,22% +356 +0,38 711 0,84%
  Giltiga röster 87801 100,00% +2661   85140 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 618 0,70% -112 -0,15 730 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga 33 0,04% +4   29 0,03%
VDT Valdeltagande 88452 86,27% +2553 -0,03 85899 86,30%
  Antal röstberättigade 102525   +2989   99536  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
41,78% 5,35% 11,27% 7,98% 11,55% 2,82% 5,73% 10,42% 2,07% 1,03% 0,47% 0,09% 80,28%
50,00% 6,53% 12,32% 7,88% 6,96% 1,42% 6,03% 7,27% 1,42% 0,18% 0,37%   90,35%
58,84% 7,08% 11,08% 8,49% 2,12% 0,35% 3,66% 6,13% 1,53% 0,71%   0,12% 89,75%
16,69% 3,87% 7,90% 4,52% 29,52% 7,98% 10,65% 13,47% 4,60% 0,81% 1,04%   82,49%
19,92% 1,65% 6,71% 2,79% 30,44% 9,18% 7,64% 14,34% 6,19% 1,14% 1,32%   79,00%
12,18% 0,79% 5,50% 2,36% 49,31% 11,20% 5,30% 8,25% 3,34% 1,77% 0,58% 0,39% 59,28%
14,47% 1,51% 4,53% 3,40% 46,92% 8,30% 5,53% 9,56% 3,77% 2,01% 1,00%   63,43%
10,28% 1,32% 4,11% 4,55% 38,03% 12,48% 6,75% 15,12% 4,99% 2,35% 1,45% 0,14% 71,19%
43,92% 6,67% 11,01% 7,72% 11,64% 3,49% 5,61% 7,51% 1,48% 0,95% 0,42%   87,14%
61,83% 4,40% 14,19% 7,70% 2,31% 0,55% 1,87% 6,05% 0,44% 0,66% 0,11%   85,77%
43,20% 5,85% 11,88% 8,55% 10,71% 1,98% 6,48% 8,73% 1,35% 1,26% 0,98%   92,27%
10,06% 1,20% 3,78% 3,09% 33,07% 16,14% 9,96% 12,45% 7,67% 2,59% 1,18%   71,55%
11,39% 2,77% 4,46% 3,17% 26,63% 15,35% 12,08% 10,40% 12,57% 1,19% 1,37%   79,38%
12,12% 2,99% 5,80% 4,27% 27,47% 14,51% 11,60% 9,64% 10,41% 1,19% 0,85% 0,08% 80,81%
14,07% 2,97% 5,85% 2,29% 23,31% 17,12% 14,15% 9,49% 9,83% 0,93% 1,01%   83,65%
19,22% 4,07% 6,47% 4,43% 25,78% 9,03% 11,16% 9,92% 8,15% 1,77% 0,18% 0,09% 83,79%
21,20% 1,87% 6,73% 4,53% 26,33% 10,27% 9,20% 12,60% 5,47% 1,80% 0,60%   85,30%
17,44% 2,32% 5,75% 3,15% 30,24% 9,46% 9,28% 16,33% 4,27% 1,76% 0,92%   80,59%
13,60% 3,12% 4,98% 2,80% 30,94% 10,70% 11,73% 11,01% 9,24% 1,87% 0,82%   84,51%
18,88% 3,02% 7,37% 3,91% 28,94% 9,61% 7,60% 14,53% 4,13% 2,01% 0,99% 0,11% 80,16%
17,22% 2,85% 7,61% 6,95% 29,12% 9,13% 10,18% 9,80% 5,23% 1,90% 1,22%   88,81%
46,15% 6,21% 12,86% 8,15% 8,90% 1,42% 6,06% 8,60% 1,05% 0,60% 0,37%   90,25%
49,72% 5,91% 12,29% 7,50% 8,26% 1,88% 4,50% 7,97% 1,31% 0,66% 0,56% 0,09% 91,79%
12,17% 1,14% 3,93% 3,42% 39,80% 9,63% 6,59% 18,63% 3,17% 1,52% 1,00%   76,41%
19,98% 2,77% 6,15% 4,00% 24,44% 11,38% 10,38% 9,76% 9,22% 1,92% 0,76%   84,91%
46,22% 5,22% 10,25% 8,54% 10,43% 1,98% 6,92% 7,82% 2,52% 0,09% 0,54%   89,80%
18,51% 2,31% 4,21% 2,73% 31,65% 8,52% 8,20% 18,19% 3,36% 2,31% 1,25%   79,98%
19,52% 3,06% 6,05% 5,85% 30,41% 7,07% 8,57% 14,49% 2,99% 1,97% 0,34%   79,82%
33,47% 5,01% 10,91% 5,58% 16,73% 6,31% 6,95% 11,88% 1,94% 1,21% 0,88% 0,16% 83,89%
43,65% 6,46% 10,79% 8,00% 9,76% 2,64% 7,92% 7,92% 1,98% 0,88% 0,58%   92,51%
36,13% 6,82% 12,90% 5,62% 14,29% 4,06% 9,12% 7,37% 2,95% 0,74% 0,37%   89,93%
13,68% 1,03% 5,15% 2,50% 40,29% 10,15% 5,44% 15,44% 3,82% 2,50% 0,87%   75,05%
16,31% 0,88% 4,98% 5,57% 32,13% 9,47% 8,59% 16,50% 3,52% 2,05% 0,87%   77,79%
55,85% 6,14% 12,78% 8,83% 4,29% 0,93% 2,94% 6,06% 1,68% 0,50% 0,08% 0,08% 87,57%
12,19% 3,10% 6,29% 3,10% 17,98% 21,18% 14,59% 5,59% 14,49% 1,50% 0,60%   86,14%
17,49% 4,26% 7,15% 2,97% 18,63% 14,90% 13,16% 9,20% 10,42% 1,83% 0,75% 0,15% 83,72%
12,92% 2,57% 5,62% 2,73% 21,67% 19,90% 12,28% 8,59% 12,68% 1,04% 0,48%   84,59%
13,75% 1,53% 4,93% 1,74% 18,82% 19,65% 14,31% 8,75% 15,49% 1,04% 1,30%   85,37%
10,53% 2,96% 4,44% 0,91% 16,30% 21,98% 14,57% 7,41% 19,67% 1,23% 0,98%   83,53%
16,32% 2,48% 5,81% 3,16% 22,14% 16,15% 11,71% 8,63% 11,71% 1,88% 1,35%   73,39%
9,27% 2,57% 3,49% 1,47% 17,08% 22,77% 14,51% 6,34% 21,49% 1,01% 1,27%   84,46%
9,66% 2,76% 3,88% 1,64% 15,00% 23,71% 16,47% 6,55% 18,88% 1,47% 0,51% 0,09% 86,13%
10,89% 1,93% 4,74% 2,81% 17,19% 19,70% 14,81% 10,15% 15,63% 2,15% 1,10%   78,49%
7,14% 1,41% 3,32% 1,66% 18,84% 24,15% 17,18% 7,14% 17,84% 1,33% 0,82%   83,91%
15,70% 5,37% 7,92% 4,24% 11,74% 14,07% 17,33% 5,80% 16,83% 0,99% 0,56%   84,90%
16,86% 2,89% 4,99% 3,18% 21,42% 15,05% 13,02% 8,25% 12,88% 1,45% 0,65%   84,35%
13,60% 3,23% 7,63% 3,23% 16,93% 14,68% 14,38% 8,71% 15,85% 1,76% 0,97%   81,97%
18,56% 2,91% 8,06% 7,46% 29,19% 6,61% 7,40% 15,32% 2,97% 1,52% 1,37%   84,34%
37,48% 6,18% 12,60% 10,12% 13,83% 3,55% 5,10% 9,20% 1,70% 0,23% 0,46%   90,09%
36,93% 3,88% 12,11% 13,31% 14,20% 3,28% 6,62% 7,22% 1,61% 0,84% 0,53%   84,67%
27,42% 3,64% 5,46% 6,71% 15,81% 9,33% 11,95% 6,03% 12,86% 0,80% 0,11%   88,71%
25,89% 4,74% 8,46% 34,26% 8,63% 2,28% 4,82% 7,78% 2,71% 0,42% 1,34%   88,68%
32,70% 6,18% 12,35% 5,38% 10,06% 6,02% 12,35% 7,92% 6,25% 0,79% 0,47%   89,12%
36,75% 5,62% 11,94% 15,33% 9,32% 2,39% 6,93% 7,78% 3,54% 0,39% 0,15%   92,59%
41,47% 5,15% 9,08% 20,28% 8,88% 1,82% 4,54% 6,96% 1,31% 0,50% 0,40% 0,10% 88,06%
10,02% 1,06% 4,48% 3,18% 44,93% 8,49% 8,02% 13,09% 3,42% 3,30% 1,28% 0,12% 70,67%
38,71% 5,43% 11,39% 6,10% 13,40% 3,82% 8,31% 6,97% 5,36% 0,54% 0,33%   89,92%
40,70% 6,30% 11,92% 5,70% 9,15% 4,65% 8,62% 7,42% 4,95% 0,60% 0,30%   87,68%
19,41% 2,23% 7,43% 6,22% 35,56% 8,26% 6,22% 11,23% 2,23% 1,21% 0,37% 0,18% 75,16%
58,84% 5,50% 11,89% 6,97% 3,96% 1,69% 3,96% 4,99% 1,76% 0,44% 0,29%   90,59%
31,74% 4,63% 9,34% 5,87% 16,68% 5,64% 8,96% 9,58% 6,49% 1,08% 0,31% 0,08% 86,90%
46,90% 4,74% 11,41% 9,61% 10,81% 1,60% 4,67% 7,81% 1,73% 0,73% 0,53%   89,92%
51,89% 5,60% 10,96% 8,24% 7,74% 1,15% 4,70% 6,75% 2,14% 0,82% 0,41%   87,95%
11,69% 1,61% 5,24% 3,83% 38,00% 11,29% 5,85% 16,53% 3,43% 2,52% 1,29%   77,43%
24,32% 2,70% 7,59% 8,24% 26,77% 7,46% 7,85% 10,30% 3,22% 1,54% 1,02%   83,96%
45,03% 5,54% 11,72% 9,80% 9,09% 2,77% 5,82% 6,18% 2,77% 1,28% 0,35% 0,28% 88,84%
11,30% 1,10% 8,80% 4,80% 48,60% 8,60% 4,90% 8,70% 2,40% 0,80% 0,20%   68,26%
25,58% 4,42% 9,26% 12,21% 13,58% 8,53% 9,47% 8,11% 8,42% 0,42% 0,52%   84,14%
14,61% 2,20% 9,61% 6,40% 32,09% 7,74% 5,47% 16,28% 3,47% 2,13% 0,73%   77,52%
42,88% 6,66% 13,57% 6,99% 5,83% 3,50% 8,91% 7,24% 3,66% 0,75% 0,58%   91,10%
41,93% 4,59% 12,47% 10,02% 12,01% 2,45% 5,43% 7,73% 2,52% 0,84% 0,46%   89,62%
11,75% 1,38% 5,88% 3,23% 44,35% 12,10% 7,37% 9,91% 2,65% 1,38% 1,25% 0,11% 66,67%
36,47% 3,95% 9,90% 21,50% 11,19% 1,93% 5,07% 7,57% 2,01% 0,40% 0,40%   88,88%
32,34% 5,35% 10,85% 8,90% 18,67% 5,07% 7,60% 7,45% 3,26% 0,51% 0,36%   91,61%
30,59% 4,24% 7,06% 4,24% 14,23% 7,51% 12,20% 7,51% 10,70% 1,73% 0,93% 0,30%  
Göteborg, Väster 27,39% 3,88% 8,40% 6,52% 19,47% 8,54% 8,85% 9,46% 6,28% 1,22% 0,70% 0,04% 86,27%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 401 0,46% -152 -0,19 553 0,65%
VägV Vägvalet 223 0,25% +223 +0,25    
DjuP Djurens parti 96 0,11% +96 +0,11    
ENH Enhet 90 0,10% +83 +0,09 7 0,01%
SVP Svenskarnas parti 62 0,07% +57 +0,06 5 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 44 0,05% +44 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 28 0,03% +14 +0,02 14 0,02%
  Direktdemokraterna 23 0,03% +23 +0,03    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 18 0,02% -15 -0,02 33 0,04%
  Fredsdemokraterna 8 0,01% +8 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,01% -6 -0,01 13 0,02%
  Hälsopartiet 5 0,01% +5 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3   +3      
SPI SPI Välfärden 2   -2   4  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -2   3  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 56 0,06% -23 -0,03 79 0,10%
  Totalt övriga partier 1067 1,22% +356 +0,38 711 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se