Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Älvkarleby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1311 12,2% 28,6% 27,0% 32,2% 4,8% 51,0% 49,0%   0,9%
Gårdskär 492 10,4% 19,7% 29,7% 40,2% 4,5% 51,0% 49,0%   2,4%
Jungfruholmen 1430 16,8% 26,5% 25,8% 30,9% 4,3% 51,3% 48,7%   1,3%
Skutskärs Centrum 1675 18,4% 26,0% 24,4% 31,1% 5,0% 49,0% 51,0%   1,0%
Älvkarleö bruk-Marma 745 11,0% 29,1% 29,4% 30,5% 4,4% 51,5% 48,5%   0,9%
Östanån 1302 12,4% 29,4% 26,7% 31,6% 4,8% 49,3% 50,7%   0,5%
Älvkarleby 6955 14,4% 27,1% 26,5% 31,9% 4,7% 50,3% 49,7% 1,0%

http://www.val.se