Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skutskärs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skutskärs Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skutskärs Centrum 1675 18,4% 26,0% 24,4% 31,1% 5,0% 49,0% 51,0%   1,0%
Summa 1675 18,4% 26,0% 24,4% 31,1% 5,0% 49,0% 51,0% 1,0%

http://www.val.se