Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gårdskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gårdskär

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gårdskär 492 10,4% 19,7% 29,7% 40,2% 4,5% 51,0% 49,0%   2,4%
Summa 492 10,4% 19,7% 29,7% 40,2% 4,5% 51,0% 49,0% 2,4%

http://www.val.se