Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Jönköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34353 19,7% 32,8% 22,6% 24,9% 5,6% 49,3% 50,7%   1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 35004 24,7% 30,2% 20,7% 24,4% 5,7% 48,6% 51,4%   1,8%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 33523 18,4% 31,1% 23,4% 27,1% 5,9% 49,5% 50,5%   1,7%
Jönköping 102880 21,0% 31,4% 22,2% 25,5% 5,8% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se