Val till riksdagen - Ålder och kön - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommunvalkrets Jönköpings kommun Valkrets Väst

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 942 18,6% 27,6% 29,1% 24,7% 5,0% 51,9% 48,1%   0,6%
Attarp-Sjöåkra 1521 15,0% 26,8% 17,7% 40,6% 4,0% 47,8% 52,2%   2,6%
Backamo-Järstorp 1911 14,1% 40,7% 24,7% 20,6% 6,1% 52,2% 47,8%   1,8%
Bottnaryd 959 13,8% 28,5% 24,0% 33,8% 5,0% 50,1% 49,9%   2,6%
Bymarken 1530 15,0% 31,0% 26,9% 27,1% 7,1% 49,3% 50,7%   2,5%
Bäckalyckan 1548 23,6% 21,8% 21,7% 32,8% 5,9% 44,8% 55,2%   1,7%
Centrum V 1813 32,4% 25,3% 17,6% 24,7% 5,1% 48,9% 51,1%   3,3%
Dunkehalla 1467 18,5% 32,3% 23,6% 25,6% 5,8% 49,8% 50,2%   2,1%
Friaredalen 1345 43,6% 31,3% 15,3% 9,7% 5,7% 47,8% 52,2%   1,9%
Gräshagen-Torpa 1436 30,8% 30,9% 20,3% 18,0% 6,3% 47,4% 52,6%   1,3%
Hisingstorp-Dalvik 1740 29,9% 33,7% 13,6% 22,9% 6,6% 46,8% 53,2%   1,8%
Kortebo-Åbolid 819 26,5% 30,2% 22,7% 20,6% 7,3% 48,4% 51,6%   0,7%
Mariebo-Samset 1904 14,7% 43,2% 23,4% 18,8% 4,2% 50,3% 49,7%   1,1%
Munksjö 1698 46,6% 26,0% 14,0% 13,4% 5,5% 49,0% 51,0%   1,7%
Munksjöstaden 659 52,4% 28,4% 13,8% 5,5% 10,2% 49,8% 50,2%   0,2%
Nyarp 1271 13,8% 34,5% 21,6% 30,1% 7,6% 49,7% 50,3%   1,8%
Skänkeberg-Dalvik 1630 17,1% 30,4% 24,5% 28,0% 4,8% 47,2% 52,8%   2,2%
Söder 1612 31,0% 21,8% 17,1% 30,1% 3,9% 47,9% 52,1%   1,2%
Tokarp 1400 24,1% 29,2% 24,4% 22,3% 4,8% 48,7% 51,3%   1,4%
Torp 1311 10,5% 43,2% 25,2% 21,1% 5,5% 49,2% 50,8%   1,4%
Torpa V 1282 28,3% 25,4% 20,0% 26,2% 7,4% 48,1% 51,9%   1,5%
Torpa Ö 1192 38,7% 26,6% 16,6% 18,1% 5,4% 46,8% 53,2%   1,4%
Trånghalla 1181 12,5% 38,4% 30,1% 18,9% 6,7% 51,9% 48,1%   2,0%
Västra Torget 1740 36,4% 17,8% 12,8% 33,0% 5,9% 43,9% 56,1%   1,6%
Vätterslund m fl 1093 16,3% 26,2% 22,1% 35,4% 5,8% 49,0% 51,0%   1,5%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 35004 24,7% 30,2% 20,7% 24,4% 5,7% 48,6% 51,4% 1,8%

http://www.val.se