Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Munksjöstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Munksjöstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munksjöstaden 659 52,4% 28,4% 13,8% 5,5% 10,2% 49,8% 50,2%   0,2%
Summa 659 52,4% 28,4% 13,8% 5,5% 10,2% 49,8% 50,2% 0,2%

http://www.val.se