Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Backamo-Järstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Backamo-Järstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backamo-Järstorp 1911 14,1% 40,7% 24,7% 20,6% 6,1% 52,2% 47,8%   1,8%
Summa 1911 14,1% 40,7% 24,7% 20,6% 6,1% 52,2% 47,8% 1,8%

http://www.val.se