2018-09-13 10:13:38

Val till riksdagen - Röster - kommun Jönköping

18,62%
9,21%
4,64%
12,25%
27,62%
5,91%
4,16%
16,38%
0,36%
0,85%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,30%
+1,21
2014: 87,09%

Röstfördelning - kommun Jönköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 16782 18,62% -2238 -3,29 19020 21,91%
C Centerpartiet 8300 9,21% +3260 +3,40 5040 5,80%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4186 4,64% +560 +0,47 3626 4,18%
KD Kristdemokraterna 11044 12,25% +1399 +1,15 9645 11,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24890 27,62% -1585 -2,87 26475 30,49%
V Vänsterpartiet 5323 5,91% +1327 +1,30 3996 4,60%
MP Miljöpartiet de gröna 3749 4,16% -2183 -2,67 5932 6,83%
SD Sverigedemokraterna 14762 16,38% +3871 +3,84 10891 12,54%
FI Feministiskt initiativ 328 0,36% -1291 -1,50 1619 1,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 765 0,85% +180 +0,18 585 0,67%
  Giltiga röster 90129 100,00% +3300   86829 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 17 0,02% +17 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 662 0,73% -85 -0,12 747 0,85%
OG Ogiltiga röster - övriga 38 0,04% +7 +0,01 31 0,04%
VDT Valdeltagande 90846 88,30% +3239 +1,21 87607 87,09%
  Antal röstberättigade 102880   +2290   100590  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Jönköping

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,93% 7,95% 4,42% 10,98% 30,75% 6,04% 3,84% 18,00% 0,32% 0,78% 0,02% 0,91% 0,04% 87,41%
20,65% 7,31% 4,67% 11,47% 25,49% 4,93% 2,29% 21,92% 0,25% 1,02% 0,08% 0,59%   90,18%
17,08% 6,19% 3,72% 10,09% 33,45% 4,87% 2,04% 21,77% 0,35% 0,44%   0,53%   85,41%
17,07% 6,67% 6,16% 10,20% 36,06% 5,86% 5,35% 12,02% 0,20% 0,40%   0,70%   83,15%
25,95% 8,23% 6,64% 11,08% 21,17% 7,30% 4,38% 13,67% 0,40% 1,19%   0,85% 0,07% 85,84%
10,95% 3,94% 3,69% 11,44% 42,07% 8,73% 1,85% 15,38% 0,37% 1,60%   0,85% 0,12% 75,39%
13,56% 6,78% 4,22% 9,22% 37,33% 5,78% 3,44% 18,67% 0,11% 0,89%   1,21%   83,12%
18,93% 8,58% 4,83% 7,82% 27,43% 9,20% 5,52% 16,17% 0,46% 1,07%   0,99%   82,84%
15,36% 8,44% 5,76% 12,76% 31,62% 5,56% 4,66% 15,29% 0,21% 0,34%   1,15%   91,61%
12,89% 9,05% 4,73% 16,79% 26,32% 5,35% 3,08% 20,29% 0,34% 1,17%   0,95%   87,31%
24,72% 8,49% 6,20% 11,46% 29,18% 5,20% 3,97% 10,41% 0,12% 0,25%   0,43%   89,11%
19,10% 9,06% 4,56% 9,27% 29,85% 5,20% 5,41% 16,64% 0,14% 0,77%   1,79% 0,07% 90,01%
15,40% 8,49% 3,85% 8,22% 32,28% 9,62% 3,94% 17,59% 0,17% 0,44%   0,35%   83,97%
18,06% 10,32% 5,52% 8,63% 26,16% 8,54% 5,96% 15,30% 0,62% 0,89% 0,09% 0,79%   87,70%
17,50% 5,21% 3,54% 9,49% 32,20% 8,22% 5,34% 18,04% 0,07% 0,40%   1,38% 0,13% 89,41%
13,59% 10,27% 3,22% 13,69% 32,16% 3,42% 3,42% 19,40% 0,41% 0,41%   1,83%   91,52%
14,90% 6,60% 5,37% 9,32% 31,36% 4,83% 3,61% 23,06% 0,20% 0,75% 0,20% 0,67%   85,92%
16,85% 6,49% 3,06% 9,77% 31,58% 5,54% 3,72% 22,25% 0,51% 0,22%   1,30%   86,06%
5,65% 5,07% 1,50% 7,15% 52,02% 8,54% 2,65% 14,65% 0,58% 2,19% 0,11% 0,69%   72,47%
8,76% 4,24% 1,13% 6,78% 57,34% 6,64% 2,26% 10,45% 0,71% 1,69%   0,28% 0,14% 71,60%
7,52% 3,49% 1,07% 9,40% 49,93% 8,72% 2,01% 17,32% 0,13% 0,40%   0,13%   69,78%
17,57% 8,70% 5,25% 13,41% 26,54% 3,44% 3,80% 19,66% 0,27% 1,36%   0,99%   92,76%
18,78% 7,91% 4,13% 14,65% 26,15% 4,13% 2,61% 20,93% 0,27% 0,45%   1,15%   88,87%
19,15% 12,40% 4,27% 12,10% 22,82% 3,97% 3,55% 21,13% 0,06% 0,54%   0,95% 0,06% 93,33%
17,15% 9,15% 3,31% 15,28% 21,06% 3,91% 3,07% 25,39% 0,84% 0,84%   0,83% 0,12% 87,08%
19,14% 13,88% 6,75% 7,50% 22,89% 8,26% 6,75% 13,13% 0,56% 1,13%   0,19% 0,37%  
21,99% 10,87% 5,69% 12,62% 23,41% 5,77% 4,80% 13,69% 0,37% 0,79% 0,01% 0,57% 0,04% 91,08%
12,96% 16,77% 2,38% 16,88% 15,46% 4,28% 2,14% 26,40% 0,36% 2,38%   0,47% 0,12% 89,81%
13,13% 5,41% 3,86% 10,50% 35,98% 6,56% 3,71% 19,92% 0,31% 0,62%   0,77%   85,80%
22,18% 12,95% 5,62% 14,79% 19,37% 3,09% 3,67% 17,94% 0,11% 0,29%   0,74% 0,06% 92,05%
13,90% 17,22% 2,97% 16,75% 19,83% 3,68% 2,73% 22,45% 0,12% 0,36%   0,82%   88,53%
25,34% 13,50% 8,61% 18,09% 15,94% 3,88% 4,31% 9,76% 0,22% 0,36% 0,07% 0,36%   91,44%
24,09% 11,12% 5,26% 12,68% 22,61% 6,60% 5,93% 10,08% 0,52% 1,11%   0,52% 0,07% 87,66%
24,43% 9,45% 6,06% 11,79% 21,43% 7,82% 4,95% 12,51% 0,46% 1,11%   0,78%   85,33%
24,83% 13,23% 8,35% 14,41% 17,07% 5,03% 7,46% 8,87% 0,30% 0,44%   0,15%   92,37%
19,88% 9,85% 5,10% 7,95% 24,03% 11,41% 5,96% 14,17% 0,52% 1,12% 0,09% 1,11%   87,06%
19,06% 11,21% 6,24% 8,97% 26,90% 6,89% 5,76% 14,01% 0,08% 0,88%   0,95%   87,81%
25,69% 10,11% 6,47% 11,73% 21,98% 6,07% 5,53% 11,33% 0,13% 0,94%   0,40%   85,57%
23,46% 10,16% 7,44% 15,16% 18,17% 4,72% 4,01% 15,88% 0,14% 0,86%   0,57% 0,14% 85,96%
26,47% 10,21% 6,06% 10,84% 22,32% 4,27% 4,73% 14,13% 0,52% 0,46%   0,52% 0,06% 91,60%
21,36% 10,89% 3,86% 8,06% 26,67% 7,51% 5,72% 13,85% 0,96% 1,10%   0,62% 0,14% 86,10%
26,74% 11,30% 6,64% 12,62% 17,77% 6,98% 3,65% 13,46% 0,50% 0,33%   0,17%   91,50%
22,08% 9,97% 6,87% 18,04% 21,56% 3,18% 4,04% 13,49% 0,09% 0,69%   0,26% 0,09% 91,90%
19,94% 8,80% 6,05% 14,17% 27,58% 5,36% 5,50% 11,49% 0,14% 0,96%   0,27%   89,45%
19,81% 9,12% 4,67% 11,56% 30,29% 6,10% 4,02% 13,14% 0,29% 1,01%   0,71%   87,03%
18,02% 7,80% 3,70% 7,72% 33,39% 7,96% 3,70% 17,14% 0,16% 0,40%   0,72%   89,43%
24,61% 11,36% 5,84% 14,81% 24,12% 3,79% 4,69% 10,12% 0,08% 0,58%   0,33%   92,98%
21,88% 9,20% 5,56% 12,59% 25,43% 6,51% 5,12% 12,41% 0,87% 0,43%   0,17% 0,09% 90,09%
20,59% 11,15% 4,19% 8,96% 28,03% 8,67% 4,58% 11,82% 0,57% 1,43%   0,76%   88,67%
26,59% 13,20% 6,65% 13,57% 19,21% 2,95% 4,89% 12,28% 0,09% 0,55%   0,55%   92,21%
19,43% 10,48% 5,81% 12,15% 25,97% 6,88% 4,61% 12,55% 0,93% 1,20% 0,07% 0,73%   86,78%
30,83% 11,17% 6,23% 17,00% 17,49% 2,87% 3,56% 10,47% 0,20% 0,20% 0,10% 0,69%   93,32%
21,21% 11,40% 6,78% 9,09% 19,77% 7,36% 8,95% 13,13% 1,15% 1,15%   0,43% 0,57%  
16,66% 8,68% 3,73% 13,17% 29,02% 5,92% 3,79% 17,66% 0,40% 0,98% 0,02% 0,72% 0,05% 86,32%
14,27% 6,05% 3,34% 9,58% 33,79% 8,85% 3,52% 19,60% 0,27% 0,72%   0,98% 0,09% 80,85%
20,39% 10,37% 4,42% 13,08% 22,43% 4,67% 5,01% 18,86% 0,42% 0,34%   0,42% 0,08% 90,51%
17,60% 9,11% 3,93% 14,77% 23,96% 5,97% 4,40% 18,54% 0,39% 1,34%   0,70% 0,08% 85,53%
20,50% 12,32% 4,60% 12,90% 21,39% 4,53% 3,96% 18,58% 0,26% 0,96% 0,13% 0,88%   90,09%
17,17% 6,85% 3,48% 11,67% 34,79% 6,29% 3,03% 15,38% 0,45% 0,90% 0,22% 0,67%   80,92%
13,42% 6,58% 3,50% 12,67% 35,75% 5,83% 3,17% 17,42% 0,67% 1,00%   0,74%   77,85%
15,50% 6,81% 3,07% 9,37% 34,24% 7,16% 5,20% 17,21% 0,51% 0,94%   0,93% 0,08% 84,47%
14,21% 6,46% 3,88% 10,93% 34,99% 6,86% 2,88% 18,19% 0,40% 1,19%   0,89%   82,79%
21,38% 11,18% 3,50% 18,56% 20,89% 2,82% 4,28% 16,52%   0,87% 0,10% 0,48%   90,39%
18,29% 7,65% 4,20% 15,74% 32,98% 3,90% 3,60% 12,29% 0,30% 1,05%   1,33%   88,37%
17,12% 9,62% 2,78% 15,97% 20,15% 3,39% 2,18% 27,59% 0,42% 0,79%   0,60%   92,65%
21,33% 8,11% 4,27% 15,94% 23,92% 4,83% 3,36% 17,27% 0,14% 0,84%   0,69% 0,07% 89,17%
18,51% 8,18% 3,89% 15,75% 24,85% 3,78% 3,37% 20,04% 0,61% 1,02%   0,71%   90,45%
14,94% 7,16% 4,29% 11,00% 28,80% 6,80% 4,29% 20,75% 0,63% 1,34% 0,09% 0,44%   81,33%
21,01% 7,22% 4,81% 13,79% 27,68% 6,35% 4,92% 13,46% 0,22% 0,55%   0,54%   81,76%
16,75% 8,87% 4,39% 11,47% 32,20% 5,58% 4,49% 15,15% 0,60% 0,50%   0,89%   82,82%
17,10% 14,43% 2,73% 20,56% 17,66% 3,40% 3,34% 18,72% 0,61% 1,45%   0,44% 0,06% 91,76%
20,45% 8,88% 5,29% 12,02% 24,75% 3,86% 3,95% 20,18% 0,27% 0,36%   1,06% 0,09% 91,93%
14,31% 15,60% 3,85% 6,79% 29,72% 6,79% 4,59% 17,61% 0,18% 0,55% 0,18% 1,09%   87,20%
20,28% 8,80% 4,72% 12,22% 26,30% 4,54% 3,80% 18,06% 0,19% 1,11%   0,55%   90,27%
15,35% 19,73% 2,00% 20,88% 18,21% 4,10% 4,00% 14,78% 0,10% 0,86%   0,47%   94,28%
7,46% 4,09% 2,34% 7,31% 43,57% 13,74% 4,39% 14,77% 0,58% 1,75%   0,29%   65,15%
8,58% 4,51% 2,14% 7,67% 44,24% 10,27% 4,63% 14,90% 1,24% 1,81%   1,44% 0,33% 72,80%
7,57% 2,63% 1,68% 7,99% 53,73% 9,88% 2,00% 13,46% 0,21% 0,84%   0,42% 0,21% 73,79%
14,51% 4,51% 3,74% 14,07% 39,01% 6,92% 2,86% 13,08% 0,44% 0,88%   0,66%   82,15%
13,02% 3,53% 5,55% 9,79% 40,16% 9,49% 2,72% 14,63% 0,10% 1,01%   0,70% 0,10% 77,26%
21,01% 7,78% 4,86% 7,78% 24,12% 8,56% 7,39% 15,95% 0,58% 1,95%   1,15% 0,19%  
Jönköping 18,62% 9,21% 4,64% 12,25% 27,62% 5,91% 4,16% 16,38% 0,36% 0,85% 0,02% 0,73% 0,04% 88,30%

Röstfördelning övriga partier - kommun Jönköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 228 0,25% +228 +0,25    
MED Medborgerlig Samling 144 0,16% +144 +0,16    
KrVP Kristna Värdepartiet 110 0,12% -4 -0,01 114 0,13%
DD Direktdemokraterna 62 0,07% +62 +0,07    
PP Piratpartiet 61 0,07% -177 -0,21 238 0,27%
ENH Enhet 60 0,07% -5 -0,01 65 0,07%
KLP Klassiskt liberala partiet 31 0,03% +16 +0,02 15 0,02%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 31 0,03% +19 +0,02 12 0,01%
DjuP Djurens parti 16 0,02% -13 -0,02 29 0,03%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 12 0,01% +12 +0,01    
  Basinkomstpartiet 4   +4      
  Initiativet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 5 0,01% -106 -0,12 111 0,13%
  Totalt övriga partier 765 0,85% +180 +0,18 585 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Jönköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se