2018-09-10 16:09:25

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Torpa V

21,88%
9,20%
5,56%
12,59%
25,43%
6,51%
5,12%
12,41%
0,87%
0,43%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,09%
+2,88
2014: 87,21%

Röstfördelning - valdistrikt Torpa V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 252 21,88% -62 -7,04 314 28,91%
C Centerpartiet 106 9,20% +44 +3,49 62 5,71%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 64 5,56% +7 +0,31 57 5,25%
KD Kristdemokraterna 145 12,59% +48 +3,65 97 8,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 293 25,43% +35 +1,68 258 23,76%
V Vänsterpartiet 75 6,51% +26 +2,00 49 4,51%
MP Miljöpartiet de gröna 59 5,12% -47 -4,64 106 9,76%
SD Sverigedemokraterna 143 12,41% +50 +3,85 93 8,56%
FI Feministiskt initiativ 10 0,87% -28 -2,63 38 3,50%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,43% -7 -0,67 12 1,10%
  Giltiga röster 1152 100,00% +66   1086 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,17% -10 -0,92 12 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1155 90,09% +57 +2,88 1098 87,21%
  Antal röstberättigade 1282   +23   1259  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torpa V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,35% +4 +0,35    
MED Medborgerlig Samling 1 0,09% +1 +0,09    
DjuP Djurens parti     -4 -0,37 4 0,37%
ENH Enhet     -3 -0,28 3 0,28%
PP Piratpartiet     -5 -0,46 5 0,46%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 5 0,43% -7 -0,67 12 1,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torpa V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se