2018-09-10 17:57:09

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Centrum V

24,43%
9,45%
6,06%
11,79%
21,43%
7,82%
4,95%
12,51%
0,46%
1,11%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,33%
+4,95
2014: 80,38%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 375 24,43% -28 -3,85 403 28,28%
C Centerpartiet 145 9,45% +72 +4,32 73 5,12%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 93 6,06% +7 +0,02 86 6,04%
KD Kristdemokraterna 181 11,79% +51 +2,67 130 9,12%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 329 21,43% -17 -2,85 346 24,28%
V Vänsterpartiet 120 7,82% +62 +3,75 58 4,07%
MP Miljöpartiet de gröna 76 4,95% -69 -5,22 145 10,18%
SD Sverigedemokraterna 192 12,51% +62 +3,39 130 9,12%
FI Feministiskt initiativ 7 0,46% -30 -2,14 37 2,60%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 1,11%   -0,09 17 1,19%
  Giltiga röster 1535 100,00% +110   1425 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 0,78% -1 -0,13 13 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1547 85,33% +109 +4,95 1438 80,38%
  Antal röstberättigade 1813   +24   1789  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 8 0,52% +8 +0,52    
PP Piratpartiet 4 0,26% -6 -0,44 10 0,70%
MED Medborgerlig Samling 3 0,20% +3 +0,20    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,07%   -0,01 1 0,07%
DjuP Djurens parti     -2 -0,14 2 0,14%
ENH Enhet     -1 -0,07 1 0,07%
KrVP Kristna Värdepartiet     -2 -0,14 2 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,07 1 0,07%
  Totalt övriga partier 17 1,11%   -0,09 17 1,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se