Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Öckerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Öckerö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö 1207 13,1% 26,1% 30,6% 30,2% 5,7% 50,5% 49,5%   0,9%
Fotö 479 15,7% 29,9% 25,5% 29,0% 5,8% 51,4% 48,6%   1,7%
Grötö-Kalvsund 253 13,4% 20,6% 37,9% 28,1% 6,3% 49,0% 51,0%   2,4%
Hyppeln 140 4,3% 25,7% 30,0% 40,0% 0,7% 47,1% 52,9%    
Hälsö 514 12,3% 22,6% 30,0% 35,2% 5,8% 52,5% 47,5%   2,9%
Hönö 1 1462 16,0% 29,8% 26,4% 27,8% 6,7% 49,0% 51,0%   1,1%
Hönö 2 1329 12,9% 28,4% 20,8% 38,0% 4,7% 48,8% 51,2%   1,3%
Hönö 3 1424 16,4% 29,5% 29,2% 24,9% 5,7% 49,3% 50,7%   1,5%
Källö-Knippla 275 6,9% 10,9% 32,0% 50,2% 3,6% 48,0% 52,0%   1,1%
Rörö 207 8,2% 15,5% 25,6% 50,7% 4,3% 51,2% 48,8%   0,5%
Öckerö 1 1447 17,9% 27,2% 27,6% 27,3% 7,0% 50,1% 49,9%   2,7%
Öckerö 2 1335 15,9% 26,6% 24,4% 33,1% 5,0% 48,9% 51,1%   1,6%
Öckerö 10072 14,7% 26,9% 27,1% 31,4% 5,7% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se