Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rörö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rörö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörö 207 8,2% 15,5% 25,6% 50,7% 4,3% 51,2% 48,8%   0,5%
Summa 207 8,2% 15,5% 25,6% 50,7% 4,3% 51,2% 48,8% 0,5%

http://www.val.se