Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hönö 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hönö 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hönö 3 1424 16,4% 29,5% 29,2% 24,9% 5,7% 49,3% 50,7%   1,5%
Summa 1424 16,4% 29,5% 29,2% 24,9% 5,7% 49,3% 50,7% 1,5%

http://www.val.se