Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Örebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Örebro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örebro Norra 56030 20,9% 33,1% 22,3% 23,7% 6,0% 48,6% 51,4%   1,8%
Örebro Södra 57100 24,4% 30,4% 21,0% 24,2% 6,4% 48,4% 51,6%   1,5%
Örebro 113130 22,7% 31,7% 21,7% 23,9% 6,2% 48,5% 51,5% 1,7%

http://www.val.se