2018-09-13 10:38:14

Val till riksdagen - Röster - kommun Örebro

17,90%
8,05%
5,65%
7,74%
31,48%
8,46%
4,77%
14,38%
0,49%
1,08%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,78%
+0,87
2014: 86,91%

Röstfördelning - kommun Örebro

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 17616 17,90% -1772 -3,08 19388 20,98%
C Centerpartiet 7919 8,05% +3193 +2,93 4726 5,11%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5565 5,65% +610 +0,29 4955 5,36%
KD Kristdemokraterna 7621 7,74% +1885 +1,54 5736 6,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30988 31,48% +1030 -0,93 29958 32,41%
V Vänsterpartiet 8325 8,46% +3043 +2,74 5282 5,71%
MP Miljöpartiet de gröna 4692 4,77% -3039 -3,60 7731 8,36%
SD Sverigedemokraterna 14151 14,38% +3457 +2,81 10694 11,57%
FI Feministiskt initiativ 484 0,49% -2586 -2,83 3070 3,32%
ÖVR Övriga anmälda partier 1067 1,08% +178 +0,12 889 0,96%
  Giltiga röster 98428 100,00% +5999   92429 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 25 0,03% +25 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 791 0,80% -100 -0,16 891 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,06% +7   49 0,05%
VDT Valdeltagande 99300 87,78% +5931 +0,87 93369 86,91%
  Antal röstberättigade 113130   +5694   107436  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örebro

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,44% 7,26% 5,02% 8,01% 34,74% 8,86% 4,49% 14,53% 0,48% 1,16% 0,02% 0,85% 0,05% 86,00%
18,56% 11,14% 4,29% 7,43% 26,98% 5,69% 5,03% 19,31% 0,17% 1,40%   0,57%   87,38%
5,31% 5,11% 2,96% 5,52% 44,43% 15,22% 5,62% 12,97% 0,61% 2,25%   0,91% 0,30% 72,18%
12,74% 3,98% 5,84% 9,82% 40,83% 5,93% 6,25% 13,64% 0,32% 0,65%   0,96%   93,11%
14,43% 4,60% 3,95% 5,97% 35,39% 11,58% 5,06% 16,64% 0,74% 1,65%   1,18% 0,09% 81,69%
18,02% 8,62% 5,17% 6,55% 26,98% 11,03% 5,60% 14,48% 1,29% 2,24% 0,09% 1,11%   83,50%
15,78% 16,87% 2,45% 6,67% 26,53% 5,03% 1,90% 22,99% 0,41% 1,36%   0,81%   87,80%
16,96% 8,02% 6,06% 11,41% 31,55% 7,61% 4,83% 12,13% 0,31% 1,13%   0,82%   90,58%
20,66% 12,35% 4,93% 6,32% 23,90% 6,40% 4,63% 19,12% 0,29% 1,40%   0,22%   87,43%
21,41% 6,48% 7,53% 6,42% 30,78% 9,04% 4,06% 13,23% 0,46% 0,59%   0,78% 0,06% 87,40%
15,81% 6,94% 5,40% 6,71% 29,53% 12,49% 5,78% 14,42% 1,00% 1,93% 0,08% 1,44%   85,74%
19,69% 9,57% 7,01% 10,23% 30,59% 4,23% 6,67% 11,23%   0,78% 0,11% 0,44%   90,76%
14,56% 8,45% 6,82% 6,82% 37,07% 6,21% 3,87% 14,77% 1,02% 0,41%   0,41%   89,80%
16,10% 4,90% 6,12% 13,75% 35,78% 6,03% 3,11% 13,18% 0,09% 0,94%   0,56%   87,83%
18,14% 12,36% 3,85% 8,05% 22,00% 6,69% 4,42% 22,68% 0,45% 1,36% 0,11% 0,79%   90,91%
22,74% 8,44% 7,04% 7,04% 29,79% 5,14% 4,11% 14,82% 0,07% 0,81%   0,37%   89,94%
19,90% 13,84% 2,77% 6,92% 28,37% 4,50% 3,63% 17,99% 0,35% 1,73%   0,17%   88,13%
22,97% 9,88% 7,09% 7,52% 30,07% 4,48% 4,73% 12,75% 0,08% 0,42%   1,25% 0,08% 90,84%
15,17% 6,33% 5,68% 8,52% 39,96% 8,95% 2,62% 11,46% 0,33% 0,98%   0,65%   81,81%
17,17% 4,38% 4,84% 9,68% 35,48% 6,80% 3,46% 15,67% 0,69% 1,84%   1,03%   85,23%
9,48% 3,94% 3,40% 3,76% 46,33% 15,03% 3,04% 13,95% 0,36% 0,72%   0,71%   74,27%
15,37% 7,69% 5,81% 6,28% 30,46% 14,43% 4,40% 13,50% 0,66% 1,41%   1,30%   82,52%
15,09% 6,68% 3,00% 12,90% 28,92% 6,22% 3,34% 22,81% 0,58% 0,46% 0,11% 0,34%   80,29%
20,21% 9,32% 5,97% 5,86% 29,74% 7,64% 5,97% 13,93% 0,52% 0,84%   0,62%   86,58%
15,59% 8,39% 5,14% 7,99% 33,07% 10,68% 5,70% 11,79% 0,79% 0,87%   0,55%   87,78%
16,70% 5,40% 4,79% 21,92% 27,99% 6,57% 3,74% 11,42% 0,12% 1,35%   0,55% 0,12% 86,36%
17,08% 7,56% 5,79% 15,41% 32,09% 6,58% 4,71% 10,40%   0,39%   0,87% 0,10% 89,56%
4,39% 4,04% 2,31% 2,77% 51,96% 15,82% 2,89% 13,05% 0,46% 2,31%   1,25%   72,60%
17,78% 6,69% 5,14% 7,57% 31,52% 8,67% 5,29% 16,02% 0,37% 0,96% 0,07% 1,09% 0,07% 86,89%
18,72% 16,52% 4,85% 7,49% 20,48% 6,83% 4,19% 17,62% 0,88% 2,42%   2,78%   92,11%
11,69% 5,47% 4,54% 5,38% 34,15% 14,97% 6,06% 15,48% 0,59% 1,68%   1,24% 0,17% 85,90%
17,28% 6,34% 6,34% 7,56% 31,53% 10,37% 4,75% 13,75% 0,94% 1,15%   0,78% 0,28% 85,82%
22,33% 8,22% 9,16% 7,82% 27,81% 5,88% 6,28% 10,83% 0,47% 1,20%   0,73% 0,07% 90,79%
12,58% 5,62% 3,03% 6,74% 47,98% 5,28% 2,13% 15,28% 0,34% 1,01%   0,34% 0,22% 88,70%
14,38% 5,51% 4,67% 5,79% 32,12% 12,79% 4,86% 16,81% 1,21% 1,87%   1,56%   82,86%
14,47% 6,24% 4,88% 8,77% 38,25% 9,04% 4,52% 13,02% 0,09% 0,72%   0,81%   81,86%
13,89% 6,69% 4,66% 4,23% 38,02% 6,60% 4,66% 20,32% 0,17% 0,76%   1,34%   87,95%
17,01% 11,48% 4,38% 8,98% 26,83% 7,31% 7,41% 15,55% 0,42% 0,63%   0,42%   89,99%
5,46% 3,18% 1,91% 18,04% 39,77% 12,83% 2,41% 13,47% 0,76% 2,16%   0,63% 0,13% 71,25%
6,42% 2,78% 1,93% 12,21% 48,39% 13,06% 2,78% 11,99%   0,43%   0,85% 0,42% 68,16%
17,33% 6,53% 5,87% 6,74% 32,05% 10,44% 4,86% 14,72% 0,58% 0,87% 0,07% 0,93%   86,36%
16,90% 7,23% 6,73% 6,48% 29,27% 11,77% 6,22% 12,87% 0,76% 1,77%   0,42%   86,27%
3,01% 2,87% 0,82% 2,46% 67,58% 9,99% 1,37% 10,81% 0,41% 0,68%   0,54% 0,14% 67,77%
3,52% 5,57% 1,91% 3,23% 65,25% 9,68% 1,91% 7,77% 0,44% 0,73% 0,29% 0,58% 0,15% 66,96%
2,41% 4,82% 0,72% 2,17% 69,88% 11,20% 1,33% 6,63%   0,84%   0,36%   62,40%
8,80% 2,37% 3,41% 6,34% 48,44% 8,23% 1,89% 19,21% 0,19% 1,14% 0,09% 1,31%   81,65%
15,44% 8,07% 5,98% 5,88% 31,67% 10,96% 6,18% 13,75% 1,29% 0,80%   1,95%    
20,21% 8,79% 6,25% 7,49% 28,42% 8,08% 5,02% 14,24% 0,50% 1,01% 0,03% 0,75% 0,06% 89,51%
33,82% 8,00% 8,87% 8,29% 20,87% 3,27% 4,44% 11,93%   0,51%   0,94%   92,16%
24,62% 7,63% 9,05% 8,75% 27,57% 5,49% 3,76% 12,21% 0,31% 0,61%   0,51%   92,60%
25,09% 11,73% 8,18% 7,00% 25,73% 8,27% 6,00% 7,09% 0,27% 0,64%   0,45%   93,25%
20,48% 10,24% 7,50% 5,65% 27,71% 7,50% 7,68% 10,68% 0,53% 2,03%   0,26% 0,09% 88,21%
27,26% 10,53% 6,85% 7,36% 23,26% 4,13% 6,33% 13,63% 0,32% 0,32%   0,58% 0,06% 91,11%
13,57% 11,70% 2,65% 7,96% 22,15% 5,46% 1,25% 33,23% 0,47% 1,56%   1,08% 0,15% 89,52%
21,48% 9,34% 6,54% 6,10% 25,90% 10,21% 7,91% 11,33% 0,44% 0,75% 0,06% 0,99%   88,30%
6,63% 3,18% 2,76% 9,25% 44,06% 14,23% 3,31% 14,50% 0,97% 1,10% 0,14% 0,55% 0,14% 74,34%
7,21% 4,92% 3,83% 8,31% 41,75% 13,88% 3,28% 14,43% 1,42% 0,98% 0,33% 0,43%   76,26%
16,27% 9,08% 5,05% 11,30% 26,54% 10,45% 8,13% 11,64% 0,34% 1,20%   0,43% 0,09% 84,22%
26,78% 8,93% 7,01% 9,05% 28,34% 3,83% 2,64% 12,52% 0,30% 0,60%   0,42% 0,12% 88,60%
23,09% 8,82% 7,72% 5,76% 27,01% 8,27% 4,96% 12,92% 0,55% 0,92%   0,91% 0,12% 88,38%
30,55% 6,84% 7,07% 6,69% 26,37% 5,93% 4,71% 10,49% 0,38% 0,99%   0,15% 0,08% 91,47%
17,55% 9,85% 6,22% 9,33% 24,37% 5,10% 4,24% 22,47% 0,09% 0,78%   0,34%   89,93%
23,56% 7,92% 6,41% 5,89% 26,77% 10,41% 4,12% 13,15% 0,52% 1,24%   0,39% 0,13% 88,12%
17,83% 9,59% 6,89% 8,87% 27,18% 11,25% 4,68% 11,81% 0,48% 1,43% 0,23% 1,09%   87,13%
9,95% 8,21% 3,48% 5,72% 30,85% 8,46% 1,74% 30,35% 0,25% 1,00%   0,74%   80,52%
12,03% 5,56% 6,21% 8,02% 34,02% 12,68% 5,30% 13,20% 1,16% 1,81% 0,13% 1,27% 0,25% 80,95%
22,13% 9,53% 6,79% 5,49% 24,72% 8,56% 6,79% 12,92% 1,62% 1,45%   1,90% 0,16% 86,10%
23,36% 11,50% 5,99% 5,69% 27,35% 8,80% 5,22% 10,45% 0,88% 0,76%   0,64%   88,95%
15,49% 12,68% 2,82% 9,72% 22,82% 6,48% 2,82% 25,92% 0,70% 0,56% 0,14% 0,70% 0,14% 88,52%
24,85% 8,18% 5,83% 6,34% 24,03% 5,62% 3,68% 20,35% 0,31% 0,82%   0,51% 0,10% 89,13%
23,18% 8,87% 5,98% 8,87% 26,34% 4,61% 2,20% 19,19% 0,21% 0,55%   0,95%   91,86%
22,16% 8,10% 6,66% 10,36% 27,78% 4,92% 4,51% 14,70% 0,17% 0,64%   0,52%   88,80%
18,42% 9,85% 3,85% 9,85% 23,13% 5,57% 7,07% 21,20% 0,43% 0,64%   1,27%   86,79%
10,64% 5,98% 4,84% 4,75% 39,32% 12,16% 3,61% 16,05% 0,76% 1,90% 0,09% 0,75% 0,09% 81,15%
24,12% 9,70% 6,31% 7,76% 28,21% 6,38% 8,66% 7,76% 0,55% 0,55% 0,07% 1,09% 0,21% 92,42%
12,49% 7,58% 3,08% 13,41% 30,89% 5,75% 2,41% 22,31% 0,58% 1,50% 0,08% 1,39% 0,08% 86,04%
21,94% 8,96% 8,84% 8,71% 25,40% 9,15% 5,32% 10,44% 0,31% 0,93%   0,67% 0,12% 89,27%
16,74% 6,01% 5,56% 5,86% 32,66% 10,59% 3,60% 17,34% 0,53% 1,13%   0,82% 0,07% 82,00%
22,12% 7,14% 7,68% 7,76% 30,03% 7,99% 5,22% 11,06% 0,31% 0,69% 0,08% 0,61%   85,80%
13,06% 6,53% 4,92% 6,69% 39,19% 8,79% 3,87% 15,16% 0,56% 1,21%   0,64% 0,08% 81,32%
14,07% 11,74% 3,96% 9,90% 27,58% 6,15% 3,61% 21,85% 0,28% 0,85%   0,56%   88,93%
20,20% 6,76% 5,23% 6,04% 33,54% 8,21% 3,70% 14,79% 0,36% 1,17% 0,09% 1,24% 0,09% 81,52%
24,46% 10,30% 9,14% 6,87% 26,24% 6,38% 6,01% 9,38% 0,43% 0,80%   0,61%   89,72%
23,55% 9,03% 7,37% 6,17% 28,97% 5,87% 7,52% 10,84% 0,15% 0,53%   0,45%   90,26%
19,14% 7,71% 5,78% 5,78% 32,19% 10,57% 6,65% 10,69% 0,56% 0,93%   0,92%   90,52%
11,26% 6,09% 4,36% 4,63% 35,97% 14,17% 4,36% 15,80% 1,45% 1,91%   1,34% 0,18% 79,40%
20,06% 13,31% 8,66% 5,91% 22,60% 13,41% 7,92% 5,07% 0,84% 2,22%   0,73%   86,57%
15,44% 10,94% 3,79% 8,65% 24,95% 5,79% 4,50% 24,30% 0,43% 1,22%   0,99%   90,23%
14,82% 6,38% 5,84% 5,03% 33,96% 11,77% 4,67% 15,99% 0,36% 1,17%   0,98% 0,27% 83,92%
20,34% 11,45% 6,97% 5,44% 24,34% 10,89% 8,01% 10,09% 0,88% 1,60%   0,79%    
Örebro 17,90% 8,05% 5,65% 7,74% 31,48% 8,46% 4,77% 14,38% 0,49% 1,08% 0,03% 0,80% 0,06% 87,78%

Röstfördelning övriga partier - kommun Örebro

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 271 0,28% +271 +0,28    
MED Medborgerlig Samling 201 0,20% +201 +0,20    
PP Piratpartiet 158 0,16% -220 -0,25 378 0,41%
KrVP Kristna Värdepartiet 129 0,13% +25 +0,02 104 0,11%
ENH Enhet 80 0,08% -16 -0,02 96 0,10%
DD Direktdemokraterna 72 0,07% +72 +0,07    
DjuP Djurens parti 35 0,04% -99 -0,11 134 0,14%
KLP Klassiskt liberala partiet 30 0,03% -4 -0,01 34 0,04%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 26 0,03% -11 -0,01 37 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 23 0,02% +23 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 14 0,01% +2   12 0,01%
  Basinkomstpartiet 10 0,01% +10 +0,01    
  Initiativet 9 0,01% +9 +0,01    
  NY REFORM 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,01% -86 -0,09 94 0,10%
  Totalt övriga partier 1067 1,08% +178 +0,12 889 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Örebro

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se