2018-09-13 10:38:14

Val till riksdagen - Röster - kommunvalkrets Örebro Södra

20,21%
8,79%
6,25%
7,49%
28,42%
8,08%
5,02%
14,24%
0,50%
1,01%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,51%
+0,79
2014: 88,72%

Röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 10244 20,21% -596 -3,24 10840 23,45%
C Centerpartiet 4453 8,79% +1948 +3,37 2505 5,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3170 6,25% +385 +0,23 2785 6,03%
KD Kristdemokraterna 3795 7,49% +873 +1,17 2922 6,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14402 28,42% +889 -0,82 13513 29,23%
V Vänsterpartiet 4093 8,08% +1554 +2,58 2539 5,49%
MP Miljöpartiet de gröna 2546 5,02% -1348 -3,40 3894 8,42%
SD Sverigedemokraterna 7216 14,24% +2002 +2,96 5214 11,28%
FI Feministiskt initiativ 253 0,50% -1373 -3,02 1626 3,52%
ÖVR Övriga anmälda partier 511 1,01% +126 +0,18 385 0,83%
  Giltiga röster 50683 100,00% +4460   46223 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 15 0,03% +15 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 383 0,75% -81 -0,24 464 0,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 32 0,06% +9 +0,01 23 0,05%
VDT Valdeltagande 51113 89,51% +4403 +0,79 46710 88,72%
  Antal röstberättigade 57100   +4453   52647  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Södra

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
33,82% 8,00% 8,87% 8,29% 20,87% 3,27% 4,44% 11,93%   0,51%   0,94%   92,16%
24,62% 7,63% 9,05% 8,75% 27,57% 5,49% 3,76% 12,21% 0,31% 0,61%   0,51%   92,60%
25,09% 11,73% 8,18% 7,00% 25,73% 8,27% 6,00% 7,09% 0,27% 0,64%   0,45%   93,25%
20,48% 10,24% 7,50% 5,65% 27,71% 7,50% 7,68% 10,68% 0,53% 2,03%   0,26% 0,09% 88,21%
27,26% 10,53% 6,85% 7,36% 23,26% 4,13% 6,33% 13,63% 0,32% 0,32%   0,58% 0,06% 91,11%
13,57% 11,70% 2,65% 7,96% 22,15% 5,46% 1,25% 33,23% 0,47% 1,56%   1,08% 0,15% 89,52%
21,48% 9,34% 6,54% 6,10% 25,90% 10,21% 7,91% 11,33% 0,44% 0,75% 0,06% 0,99%   88,30%
6,63% 3,18% 2,76% 9,25% 44,06% 14,23% 3,31% 14,50% 0,97% 1,10% 0,14% 0,55% 0,14% 74,34%
7,21% 4,92% 3,83% 8,31% 41,75% 13,88% 3,28% 14,43% 1,42% 0,98% 0,33% 0,43%   76,26%
16,27% 9,08% 5,05% 11,30% 26,54% 10,45% 8,13% 11,64% 0,34% 1,20%   0,43% 0,09% 84,22%
26,78% 8,93% 7,01% 9,05% 28,34% 3,83% 2,64% 12,52% 0,30% 0,60%   0,42% 0,12% 88,60%
23,09% 8,82% 7,72% 5,76% 27,01% 8,27% 4,96% 12,92% 0,55% 0,92%   0,91% 0,12% 88,38%
30,55% 6,84% 7,07% 6,69% 26,37% 5,93% 4,71% 10,49% 0,38% 0,99%   0,15% 0,08% 91,47%
17,55% 9,85% 6,22% 9,33% 24,37% 5,10% 4,24% 22,47% 0,09% 0,78%   0,34%   89,93%
23,56% 7,92% 6,41% 5,89% 26,77% 10,41% 4,12% 13,15% 0,52% 1,24%   0,39% 0,13% 88,12%
17,83% 9,59% 6,89% 8,87% 27,18% 11,25% 4,68% 11,81% 0,48% 1,43% 0,23% 1,09%   87,13%
9,95% 8,21% 3,48% 5,72% 30,85% 8,46% 1,74% 30,35% 0,25% 1,00%   0,74%   80,52%
12,03% 5,56% 6,21% 8,02% 34,02% 12,68% 5,30% 13,20% 1,16% 1,81% 0,13% 1,27% 0,25% 80,95%
22,13% 9,53% 6,79% 5,49% 24,72% 8,56% 6,79% 12,92% 1,62% 1,45%   1,90% 0,16% 86,10%
23,36% 11,50% 5,99% 5,69% 27,35% 8,80% 5,22% 10,45% 0,88% 0,76%   0,64%   88,95%
15,49% 12,68% 2,82% 9,72% 22,82% 6,48% 2,82% 25,92% 0,70% 0,56% 0,14% 0,70% 0,14% 88,52%
24,85% 8,18% 5,83% 6,34% 24,03% 5,62% 3,68% 20,35% 0,31% 0,82%   0,51% 0,10% 89,13%
23,18% 8,87% 5,98% 8,87% 26,34% 4,61% 2,20% 19,19% 0,21% 0,55%   0,95%   91,86%
22,16% 8,10% 6,66% 10,36% 27,78% 4,92% 4,51% 14,70% 0,17% 0,64%   0,52%   88,80%
18,42% 9,85% 3,85% 9,85% 23,13% 5,57% 7,07% 21,20% 0,43% 0,64%   1,27%   86,79%
10,64% 5,98% 4,84% 4,75% 39,32% 12,16% 3,61% 16,05% 0,76% 1,90% 0,09% 0,75% 0,09% 81,15%
24,12% 9,70% 6,31% 7,76% 28,21% 6,38% 8,66% 7,76% 0,55% 0,55% 0,07% 1,09% 0,21% 92,42%
12,49% 7,58% 3,08% 13,41% 30,89% 5,75% 2,41% 22,31% 0,58% 1,50% 0,08% 1,39% 0,08% 86,04%
21,94% 8,96% 8,84% 8,71% 25,40% 9,15% 5,32% 10,44% 0,31% 0,93%   0,67% 0,12% 89,27%
16,74% 6,01% 5,56% 5,86% 32,66% 10,59% 3,60% 17,34% 0,53% 1,13%   0,82% 0,07% 82,00%
22,12% 7,14% 7,68% 7,76% 30,03% 7,99% 5,22% 11,06% 0,31% 0,69% 0,08% 0,61%   85,80%
13,06% 6,53% 4,92% 6,69% 39,19% 8,79% 3,87% 15,16% 0,56% 1,21%   0,64% 0,08% 81,32%
14,07% 11,74% 3,96% 9,90% 27,58% 6,15% 3,61% 21,85% 0,28% 0,85%   0,56%   88,93%
20,20% 6,76% 5,23% 6,04% 33,54% 8,21% 3,70% 14,79% 0,36% 1,17% 0,09% 1,24% 0,09% 81,52%
24,46% 10,30% 9,14% 6,87% 26,24% 6,38% 6,01% 9,38% 0,43% 0,80%   0,61%   89,72%
23,55% 9,03% 7,37% 6,17% 28,97% 5,87% 7,52% 10,84% 0,15% 0,53%   0,45%   90,26%
19,14% 7,71% 5,78% 5,78% 32,19% 10,57% 6,65% 10,69% 0,56% 0,93%   0,92%   90,52%
11,26% 6,09% 4,36% 4,63% 35,97% 14,17% 4,36% 15,80% 1,45% 1,91%   1,34% 0,18% 79,40%
20,06% 13,31% 8,66% 5,91% 22,60% 13,41% 7,92% 5,07% 0,84% 2,22%   0,73%   86,57%
15,44% 10,94% 3,79% 8,65% 24,95% 5,79% 4,50% 24,30% 0,43% 1,22%   0,99%   90,23%
14,82% 6,38% 5,84% 5,03% 33,96% 11,77% 4,67% 15,99% 0,36% 1,17%   0,98% 0,27% 83,92%
20,34% 11,45% 6,97% 5,44% 24,34% 10,89% 8,01% 10,09% 0,88% 1,60%   0,79%    
Örebro Södra 20,21% 8,79% 6,25% 7,49% 28,42% 8,08% 5,02% 14,24% 0,50% 1,01% 0,03% 0,75% 0,06% 89,51%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Örebro Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 137 0,27% +137 +0,27    
MED Medborgerlig Samling 104 0,21% +104 +0,21    
PP Piratpartiet 78 0,15% -90 -0,21 168 0,36%
KrVP Kristna Värdepartiet 57 0,11% +11 +0,01 46 0,10%
DD Direktdemokraterna 31 0,06% +31 +0,06    
ENH Enhet 30 0,06% -11 -0,03 41 0,09%
KLP Klassiskt liberala partiet 19 0,04% +5 +0,01 14 0,03%
DjuP Djurens parti 14 0,03% -47 -0,10 61 0,13%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 13 0,03% +13 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 10 0,02% +5 +0,01 5 0,01%
  Basinkomstpartiet 6 0,01% +6 +0,01    
  Initiativet 4 0,01% +4 +0,01    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,01% -7 -0,02 11 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,01% -35 -0,08 39 0,08%
  Totalt övriga partier 511 1,01% +126 +0,18 385 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Örebro Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se