2018-09-11 12:03:04

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

9,95%
8,21%
3,48%
5,72%
30,85%
8,46%
1,74%
30,35%
0,25%
1,00%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,52%
+0,28
2014: 80,24%

Röstfördelning - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 40 9,95% -6 -1,70 46 11,65%
C Centerpartiet 33 8,21%   -0,15 33 8,35%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 14 3,48% -1 -0,31 15 3,80%
KD Kristdemokraterna 23 5,72% +2 +0,40 21 5,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 124 30,85% -13 -3,84 137 34,68%
V Vänsterpartiet 34 8,46% +5 +1,12 29 7,34%
MP Miljöpartiet de gröna 7 1,74% -9 -2,31 16 4,05%
SD Sverigedemokraterna 122 30,35% +38 +9,08 84 21,27%
FI Feministiskt initiativ 1 0,25% -10 -2,54 11 2,78%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 1,00% +1 +0,24 3 0,76%
  Giltiga röster 402 100,00% +7   395 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,74% -4 -1,00 7 1,74%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 405 80,52% +3 +0,28 402 80,24%
  Antal röstberättigade 503   +2   501  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 2 0,50% +1 +0,24 1 0,25%
AfS Alternativ för Sverige 1 0,25% +1 +0,25    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,25% +1 +0,25    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,25 1 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,25 1 0,25%
  Totalt övriga partier 4 1,00% +1 +0,24 3 0,76%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se