Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kilsmo-Brevens Bruk

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kilsmo-Brevens Bruk 503 12,5% 19,7% 28,0% 39,8% 4,0% 50,3% 49,7%   6,8%
Summa 503 12,5% 19,7% 28,0% 39,8% 4,0% 50,3% 49,7% 6,8%

http://www.val.se