Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sörbyängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörbyängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbyängen 1794 25,5% 31,5% 21,3% 21,7% 6,4% 46,8% 53,2%   1,1%
Summa 1794 25,5% 31,5% 21,3% 21,7% 6,4% 46,8% 53,2% 1,1%

http://www.val.se