Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brickebacken norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickebacken norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken norra 982 33,0% 28,1% 18,6% 20,3% 9,4% 46,0% 54,0%   2,2%
Summa 982 33,0% 28,1% 18,6% 20,3% 9,4% 46,0% 54,0% 2,2%

http://www.val.se