Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Birgitta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Birgitta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta 1838 33,5% 26,2% 21,4% 18,9% 5,1% 47,8% 52,2%   1,7%
Summa 1838 33,5% 26,2% 21,4% 18,9% 5,1% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se