Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Näsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näsby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsby 1583 22,1% 47,2% 17,4% 13,3% 4,4% 47,9% 52,1%   0,3%
Summa 1583 22,1% 47,2% 17,4% 13,3% 4,4% 47,9% 52,1% 0,3%

http://www.val.se