Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Universitetet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Universitetet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetet 1102 90,7% 6,4% 1,3% 1,6% 26,3% 48,4% 51,6%   0,9%
Summa 1102 90,7% 6,4% 1,3% 1,6% 26,3% 48,4% 51,6% 0,9%

http://www.val.se