Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mosjö-Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mosjö-Täby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö-Täby 1598 14,3% 42,0% 22,9% 20,8% 6,4% 51,5% 48,5%   1,3%
Summa 1598 14,3% 42,0% 22,9% 20,8% 6,4% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se