Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norrbyås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norrbyås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrbyås 545 12,3% 42,2% 25,5% 20,0% 3,9% 51,6% 48,4%   4,6%
Summa 545 12,3% 42,2% 25,5% 20,0% 3,9% 51,6% 48,4% 4,6%

http://www.val.se