Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vintrosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vintrosa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vintrosa 1566 14,5% 35,2% 26,6% 23,7% 4,5% 50,6% 49,4%   1,3%
Summa 1566 14,5% 35,2% 26,6% 23,7% 4,5% 50,6% 49,4% 1,3%

http://www.val.se