Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mosjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mosjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö 1104 20,7% 48,7% 18,7% 12,0% 5,2% 50,7% 49,3%   0,5%
Summa 1104 20,7% 48,7% 18,7% 12,0% 5,2% 50,7% 49,3% 0,5%

http://www.val.se