Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Skebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Skebäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skebäck 1528 13,9% 20,5% 23,6% 42,0% 2,9% 43,4% 56,6%   1,3%
Summa 1528 13,9% 20,5% 23,6% 42,0% 2,9% 43,4% 56,6% 1,3%

http://www.val.se