Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Näbbtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Näbbtorget

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näbbtorget 1310 17,4% 24,4% 19,9% 38,2% 4,5% 46,4% 53,6%   1,7%
Summa 1310 17,4% 24,4% 19,9% 38,2% 4,5% 46,4% 53,6% 1,7%

http://www.val.se