Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gällersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gällersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gällersta 1291 13,6% 41,4% 26,1% 18,9% 4,7% 51,4% 48,6%   1,5%
Summa 1291 13,6% 41,4% 26,1% 18,9% 4,7% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se