Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Odensbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Odensbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odensbacken 1418 15,4% 26,0% 24,0% 34,6% 5,2% 49,7% 50,3%   2,2%
Summa 1418 15,4% 26,0% 24,0% 34,6% 5,2% 49,7% 50,3% 2,2%

http://www.val.se