Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen mellersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen mellersta 971 20,3% 31,8% 18,7% 29,1% 5,9% 45,5% 54,5%   1,3%
Summa 971 20,3% 31,8% 18,7% 29,1% 5,9% 45,5% 54,5% 1,3%

http://www.val.se