Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ladugårdsängen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ladugårdsängen västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladugårdsängen västra 734 42,2% 26,2% 19,5% 12,1% 11,2% 49,0% 51,0%   1,0%
Summa 734 42,2% 26,2% 19,5% 12,1% 11,2% 49,0% 51,0% 1,0%

http://www.val.se