Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sörby södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sörby södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby södra 1479 24,7% 32,5% 25,2% 17,6% 7,4% 47,3% 52,7%   1,0%
Summa 1479 24,7% 32,5% 25,2% 17,6% 7,4% 47,3% 52,7% 1,0%

http://www.val.se