Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Oskarsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oskarsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oskarsparken 1827 26,9% 20,0% 21,0% 32,1% 5,1% 46,0% 54,0%   2,1%
Summa 1827 26,9% 20,0% 21,0% 32,1% 5,1% 46,0% 54,0% 2,1%

http://www.val.se