Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Almby västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Almby västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almby västra 1289 36,2% 26,9% 15,9% 20,9% 8,1% 48,9% 51,1%   1,4%
Summa 1289 36,2% 26,9% 15,9% 20,9% 8,1% 48,9% 51,1% 1,4%

http://www.val.se