Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brickebacken södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brickebacken södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken södra 1209 29,1% 36,0% 21,2% 13,7% 7,4% 46,6% 53,4%   2,5%
Summa 1209 29,1% 36,0% 21,2% 13,7% 7,4% 46,6% 53,4% 2,5%

http://www.val.se